Deklaracja rzymska

Rada Europejska
  • 25.3.2017
  • 11:40
  • Komunikat prasowy
  • 149/17
  • Sprawy instytucjonalne
25.3.2017
Kontakt z prasą

Preben Aamann
rzecznik przewodniczącego Rady Europejskiej
+32 2 281 51 50
+32 476 850 543

Deklaracja przywódców 27 państw członkowskich oraz Rady Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej