Krwawe minerały: Rada przeciwko finansowaniu ugrupowań zbrojnych

  • 3.4.2017
  • 10:15
  • Komunikat prasowy
  • 181/17
  • Handel międzynarodowy i cła
3.4.2017
Kontakt z prasą

Maria Tomasik
rzeczniczka prasowa
+32 2 281 24 63
+32 470 882 383

3 kwietnia 2017 r. Rada przyjęła rozporządzenie mające zablokować uzyskiwanie przez ugrupowania zbrojne przychodów z handlu minerałami z regionów ogarniętych konfliktami.

Rozporządzenie zobowiązuje unijne przedsiębiorstwa do importowania cyny, tantalu, wolframu i złota z odpowiedzialnych źródeł oraz do dopilnowania, by ich łańcuchy dostaw nie przyczyniały się do finansowania konfliktów zbrojnych. Te przepisy o „należytej staranności” staną się wiążące 1 stycznia 2021 r., choć zachęca się importerów do jak najszybszego ich zastosowania.

Cyna, tantal, wolfram i złoto są wykorzystywane w produktach codziennego użytku, takich jak telefony komórkowe, auta lub biżuteria. Na obszarach dotkniętych konfliktami i obszarach wysokiego ryzyka ugrupowania zbrojne często stosują pracę przymusową do wydobywania tych minerałów, które następnie sprzedają, by finansować swoją działalność. Celem rozporządzenia jest odcięcie głównego źródła ich dochodów poprzez zapewnienie identyfikowalności produktów.

W rozporządzeniu jasno określono obowiązki w zakresie odpowiedzialnego pozyskiwania minerałów. Obowiązki te dotyczą już wczesnych etapów procesu produkcyjnego, który obejmuje wydobycie i rafinację minerałów. Rozporządzeniem zostanie objęte co najmniej 95% całego unijnego importu metali i minerałów, przy czym drobni importerzy nie będą podlegać wymogom. Właściwe organy będą sprawdzać, czy unijni importerzy minerałów i metali dotrzymują należytej staranności.

Ponadto Komisja przeprowadzi szereg innych działań służących dalszemu zwiększeniu należytej staranności przez zarówno duże, jak i małe unijne przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli te, które wykorzystują minerały już bezpośrednio do produkcji towarów. Komisja sporządzi również podręcznik z niewiążącymi wytycznymi, aby pomóc przedsiębiorstwom, a w szczególności MŚP, w identyfikowaniu obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka.

Rozporządzenie opiera się na wytycznych OECD z 2011 r., określających międzynarodowe standardy należytej staranności w łańcuchu dostaw. Tekst przyjęty przez Radę uzgodniono podczas negocjacji z Parlamentem Europejskim w listopadzie 2016 r. Parlament zatwierdził go w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym 16 marca 2017 r.