Wizy: Rada zdecydowała o liberalizacji wizowej wobec Ukrainy

Rada UE
  • 11.5.2017
  • 10:25
  • Komunikat prasowy
  • 244/17
  • Sprawy wewnętrzne
11.5.2017
Kontakt z prasą

Veronica Huertas Cerdeira
Rzeczniczka prasowa (sprawy wewnętrzne, koordynacja walki z terroryzmem)
+32 2 281 45 48
+32 470 882 199

11 maja 2017 r. Rada przyjęła rozporządzenie o liberalizacji wizowej dla obywateli Ukrainy, którzy udają się do UE na 90 dni w dowolnym okresie 180-dniowym.

„Przyjęcie rozporządzenia o liberalizacji wizowej dla obywateli Ukrainy to ważne wydarzenie, które zacieśni więzy między mieszkańcami Ukrainy i UE. Wcześniej Ukraina wprowadziła konieczne reformy w dziedzinach takich, jak migracja, porządek publiczny i bezpieczeństwo publiczne, stosunki zewnętrzne i prawa podstawowe. Gdyby pojawiły się poważne problemy w zakresie migracji czy bezpieczeństwa, niedawno zmieniony mechanizm zawieszający pozwoli UE zawiesić zliberalizowane wymogi wizowe”.

Carmelo Abela, maltański minister spraw wewnętrznych i bezpieczeństwa narodowego   

Rozporządzenie jest formalną nowelizacją rozporządzenia 539/2001: przenosi Ukrainę z załącznika I (kraje, których obywatele potrzebują wizy, by wjechać do strefy Schengen) do załącznika II (kraje, których obywatele wizy nie potrzebują). Ukraińcy wjeżdżający do UE z paszportem biometrycznym na maksymalnie 90 dni w celach biznesowych, turystycznych lub rodzinnych nie będą już musieli mieć wizy.

W myśl protokołów do unijnych traktatów rozwiązania tego nie będą stosować Irlandia i Wielka Brytania. Oba państwa regulują kwestie wizowe własnymi przepisami.

Co dalej?

Przyjęte rozporządzenie musi teraz zostać podpisane przez Radę i Parlament Europejski. Podpisany tekst ukaże się w Dzienniku Urzędowym UE, a jego przepisy wejdą w życie 20 dni później.

Kontekst

W grudniu 2015 r. Komisja stwierdziła, że Ukraina spełniła wszystkie kryteria planu liberalizacji wizowej i można znieść wobec niej wymóg wizowy. 20 kwietnia 2016 r. Komisja opublikowała projekt aktu zwalniającego posiadaczy ukraińskich paszportów z wymogu wizowego. 28 lutego 2017 r. Rada i Parlament Europejski osiągnęły co do aktu porozumienie.