Wystąpienie Donalda Tuska na temat posiedzeń Rady Europejskiej (22 czerwca 2017)

Rada Europejska
  • 22.6.2017
  • 18:10
  • Oświadczenie i wystąpienia
  • 408/17
  • Brexit
  • Bezpieczeństwo i obrona
  • Sprawy zagraniczne i stosunki międzynarodowe
  • Środowisko
22.6.2017
Kontakt z prasą

Preben Aamann
rzecznik przewodniczącego Rady Europejskiej
+32 2 281 51 50
+32 476 850 543

Po pierwsze, przywódcy rozmawiali o terroryzmie, który wciąż jest jednym z większych zagrożeń. Jesteśmy w pełni zdeterminowani chronić naszych obywateli. Dlatego Rada Europejska postanowiła pogłębić działania przeciwko zagranicznym bojownikom terrorystycznym. Chcemy w tym roku sfinalizować prace nad nowymi systemami wymiany informacji granicznych. Rada Europejska zgodziła się też, że należy ściśle współpracować z branżą internetową. Apelujemy do firm oferujących media społecznościowe o dołożenie wszelkich starań, by zapobiegać rozpowszechnianiu się w internecie materiałów terrorystycznych. W praktyce oznacza to opracowanie nowych narzędzi do ich wykrywania i automatycznego usuwania. W razie potrzeby jesteśmy też gotowi przyjąć stosowne przepisy.

Po drugie, przywódcy zgodzili się, że należy ustanowić stałą europejską współpracę w dziedzinie obrony. To krok historyczny, ponieważ taka współpraca pozwoli UE pogłębić integrację w tej dziedzinie. Chcemy, by była ambitna i inkluzywna, więc do udziału w niej są zaproszone wszystkie państwa UE. Aby współpraca ta mogła się rozpocząć, w ciągu trzech miesięcy państwa członkowskie uzgodnią wspólną listę kryteriów i zobowiązań, wraz z konkretnymi projektami zdolnościowymi.

Wieczorem zajmiemy się sytuacją geopolityczną wokół Europy. Podzielę się z przywódcami oceną niedawnych spotkań międzynarodowych, w tym z prezydentem Donaldem Trumpem i prezydentem Recepem Tayyipem Erdoğanem, oraz szczytów G-7 i UE–Chiny. Zaproponuję też przywódcom, byśmy dali jasny sygnał w sprawie paryskiego porozumienia klimatycznego. Zwyczajowo kanclerz Niemiec i prezydent Francji zreferują nam sytuację na Ukrainie oraz stan realizacji porozumień mińskich. To powinno pozwolić nam przedłużyć sankcje gospodarcze wobec Rosji o kolejnych 6 miesięcy.

Ponadto wieczorem premier Theresa May poinformuje nas o swoich planach względem wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Chciałbym podkreślić, że Rada Europejska nie prowadzi negocjacji w sprawie Brexitu – mamy do tego swoich negocjatorów – a zatem przywódcy jedynie wysłuchają tych planów. Chciałbym, aby dzisiaj 27 przywódców UE zatwierdziło procedurę wyboru nowych siedzib dla dwóch agencji mieszczących się w Wielkiej Brytanii: agencji bankowej i farmaceutycznej. Dziękuję za uwagę.