Konkluzje Rady Europejskiej (22–23 czerwca 2017)

Rada Europejska
  • 23.6.2017
  • 15:05
  • Conclusion
  • 406/17
  • Bezpieczeństwo i obrona
  • Handel międzynarodowy i cła
  • Sprawy wewnętrzne
  • Sprawy zagraniczne i stosunki międzynarodowe
  • Środowisko
  • Gospodarka i finanse
23.6.2017
Kontakt z prasą

Preben Aamann
rzecznik przewodniczącego Rady Europejskiej
+32 2 281 51 50
+32 476 850 543

22–23 czerwca 2017 r. Rada Europejska przyjęła konkluzje w sprawie: bezpieczeństwa i obrony, porozumienia klimatycznego z Paryża, gospodarki, migracji i cyfrowej Europy.