Wystąpienie Donalda Tuska po posiedzeniach Rady Europejskiej (22–23 czerwca 2017)

Rada Europejska
  • 23.6.2017
  • 15:30
  • Oświadczenie i wystąpienia
  • 409/17
  • Brexit
  • Handel międzynarodowy i cła
  • Sprawy wewnętrzne
  • Zatrudnienie
  • Gospodarka i finanse
23.6.2017
Kontakt z prasą

Preben Aamann
rzecznik przewodniczącego Rady Europejskiej
+32 2 281 51 50
+32 476 850 543

Wczoraj wieczorem przywódcy podjęli trzy ważne decyzje. Po pierwsze, postanowiliśmy przedłużyć sankcje wobec Rosji o kolejnych 6 miesięcy. Po drugie, Europa będzie nadal pracować – wspólnie z partnerami międzynarodowymi – nad realizacją paryskiego porozumienia klimatycznego. I po trzecie, przywódcy UE-27 uzgodnili procedurę zmiany lokalizacji dwóch unijnych agencji mieszczących się w Wielkiej Brytanii. Tym samym w listopadzie ministrowie będą mogli podjąć w głosowaniu ostateczną decyzję. Szybkie porozumienie w tej sprawie to kolejny dowód naszej jedności oraz determinacji, by ograniczyć niepewność związaną z Brexitem.

Ponadto premier Theresa May poinformowała nas, że w poniedziałek przedstawi propozycje praw, które miałyby przysługiwać obywatelom UE w Wielkiej Brytanii. Prawa obywateli to główny priorytet UE-27 i nasze stanowisko w tej sprawie jest jasne. Chcemy dopilnować, by po Brexicie obywatelom UE i obywatelom Wielkiej Brytanii prawa przysługiwały w pełni. Pierwsze wrażenie mam takie, że brytyjska oferta jest poniżej oczekiwań i że grozi pogorszeniem sytuacji obywateli. Ale dokładną analizą oferty – kiedy już otrzymamy ją na piśmie – zajmie się nasz zespół negocjacyjny.

Prawdę powiedziawszy, podczas obecnego szczytu Rady Europejskiej temat Brexitu zajął bardzo niewiele czasu. Zależało nam przede wszystkim na tym, by odpowiedzieć na niepokój obywateli związany z bezpieczeństwem, migracją i niekontrolowaną globalizacją.

Dziś przed południem spotkaliśmy się z prezesem EBC Mariem Draghim, który potwierdził, że sprawy w UE idą ku lepszemu. Ożyła wiara w projekt europejski, co pozytywnie wpływa na gospodarkę. Przekonanie to przekłada się na silniejszy wzrost, większą konsumpcję, liczniejsze inwestycje, a przede wszystkim na większą liczbę miejsc pracy. Miejsc pracy jest więcej niż kiedykolwiek. Chciałem Państwu przytoczyć tę optymistyczną ocenę Maria Draghiego, ponieważ tak dobre wiadomości słyszymy po raz pierwszy od wielu lat.

Przywódcy długo debatowali też o handlu i równowadze między otwartością a ochroną. Europa jest i będzie otwarta na działalność gospodarczą. Ale zgodziliśmy się, że musi lepiej chronić obywateli przed nieuczciwymi praktykami handlowymi, na przykład poprzez większą wzajemność. Ustaliliśmy, że Komisja przeanalizuje inwestycje z krajów trzecich w sektorach strategicznych.

Dziś przywódcy rozmawiali o Libii i szlaku środkowośródziemnomorskim, gdzie sytuacja nadal jest krytyczna, jeżeli chodzi napływ nielegalnych migrantów. Wprawdzie podejmujemy wiele działań zmierzających w dobrym kierunku, ale to, na czym przede wszystkim nam zależy, to ostateczne położenie kresu tej tragicznej sytuacji. Przywódcy zgodzili się, że wszyscy w najbliższych tygodniach dołożymy większych starań, by lepiej skoordynować nasze działania i bardziej wesprzeć Włochy.

Na koniec chciałbym serdecznie podziękować Josephowi Muscatowi wraz z zespołem za bardzo skuteczną prezydencję maltańską. Panie premierze, wyrazy uznania za ciężką pracę. To nie pustosłowie czy tradycyjna formułka. Proszę mi wierzyć, było to jedno z najciekawszych doświadczeń w moim życiu zawodowym. Dziękuję za pomoc w przygotowaniu negocjacji w sprawie Brexitu, za przyspieszenie prac nad bezpieczeństwem wewnętrznym i migracją oraz za dopilnowanie, by zniknęły opłaty roamingowe. Wszelkie pochwały są naprawdę całkowicie zasłużone. Dziękuję!