Zwiększona efektywność energetyczna: zapewnić postęp w realizacji celów klimatycznych i energetycznych

Rada UE
 • 26.6.2017
 • 19:10
 • Komunikat prasowy
 • 415/17
 • Środowisko
 • Energia
26.6.2017
Kontakt z prasą

Helena Gomes
rzeczniczka prasowa
+32 2 281 70 40
+32 479 955 079

Rada uzgodniła dziś swoje stanowisko względem projektu nowelizacji dyrektywy o efektywności energetycznej. Dzięki temu prezydencja estońska będzie mogła rozpocząć negocjacje z Parlamentem Europejskim.

Nowelizacja ma przede wszystkim ulepszyć obowiązujące przepisy oraz zwiększyć efektywność energetyczną, tak by UE mogła zrealizować swoje wymierne cele na 2020 r. oraz cele klimatyczno-energetyczne na 2030 r.

Efektywność energetyczną traktuje się jako pełnowartościowe źródło energii. Wyższa efektywność energetyczna przyniesie korzyści środowisku, ograniczy emisje cieplarniane, poprawi bezpieczeństwo energetyczne, zredukuje koszty gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, pomoże zmniejszać ubóstwo energetyczne oraz przyczyni się do wzrostu i tworzenia miejsc pracy.

Najważniejsze elementy nowelizacji:

 • ogólny cel UE w zakresie efektywności energetycznej: 30%
 • obowiązkowa oszczędność energii: 1,5% (zmniejszająca się do 1% w latach 2026–2030, o ile Komisja nie stwierdzi podczas przeglądu śródokresowego w 2024 r., że UE nie przybliża się do swoich celów)
 • długoterminowe indywidualne działania można by zaliczać jako wkład w oszczędność energii
 • środki alternatywne traktowałoby się jako równoważne względem systemów zobowiązujących do efektywności energetycznej
 • wytwarzaną na miejscu energię odnawialną można by częściowo zaliczać na poczet oszczędności w latach 2020–2030
 • przy projektowaniu nowych środków należałoby uwzględnić ubóstwo energetyczne
 • lepsze przepisy o pomiarze zużycia i fakturowaniu przyniosłyby korzyść końcowym użytkownikom ogrzewania i chłodzenia.

„Niezmiernie cieszy nas, że udało nam się osiągnąć porozumienie co do tego ważnego aktu – jednego z priorytetów naszej prezydencji. Efektywność energetyczna należy do kluczowych warunków udanej transformacji energetycznej Europy. Pozwoli nam osiągnąć postęp we wdrażaniu pakietu dotyczącego czystej energii”.

Joe Mizzi, maltański minister energii i gospodarki wodnej

Kontekst

Wniosek w sprawie efektywności energetycznej zmienia dyrektywę 2012/27/UE. Komisja przedstawiła go w listopadzie 2016 r. Projekt jest częścią szerokiego pakietu dotyczącego czystej energii, który służy realizacji strategii na rzecz unii energetycznej.

Ogólnym celem tej strategii jest to, by do 2030 r. i po tej dacie stopniowo dekarbonizować unijną gospodarkę, a jednocześnie zwiększać wzrost gospodarczy, ochronę konsumentów, innowacje i konkurencyjność.

W konkluzjach z października 2014 r. Rada Europejska wyznaczyła orientacyjny cel, zgodnie z którym do 2030 r. efektywność energetyczna w UE powinna wzrosnąć o co najmniej 27%. Cel ten należy do 2020 r. zweryfikować i ewentualnie podnieść na szczeblu Unii do 30%.