Główne tematy i wydarzenia medialne (25 maja – 11 czerwca 2017)

Rada UE
  • 24.5.2017
  • 17:45
  • Niezbędnik prasowy
  • 6/15
  • Transport
  • Telekomunikacja
  • Badania i rozwój technologiczny
  • Wymiar sprawiedliwości
  • Sprawy wewnętrzne
  • Przedsiębiorstwa i przemysł
24.5.2017
Kontakt z prasą

Press office
+32 22816319

Główne tematy, które Rada UE omówi w ciągu najbliższych 2 tygodni.

Rada ds. Konkurencyjności (29–30 maja 2017)

Rada spróbuje ustalić podejście ogólne co do reformy homologacji typu samochodów i co do 2 dyrektyw z pakietu usługowego usprawniającego jednolity rynek. Przyjmie konkluzje w sprawie: polityki przemysłowej, strategii kosmicznej oraz monitorowania i sprawozdawczości w dziedzinie badań i innowacji.

Rada ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii (8–9 czerwca 2017)

Transport – 8 czerwca 2017

Rada uzgodni stanowisko w sprawie uaktualnionych przepisów o szkoleniu i kwalifikacjach zawodowych kierowców ciężarówek i autobusów. Przyjmie także konkluzje w sprawie priorytetów unijnej polityki transportu morskiego i w sprawie bezpieczeństwa drogowego.

Telekomunikacja – 9 czerwca 2017

Rada ma uzgodnić podejście ogólne w sprawie projektu rozporządzenia o transgranicznych usługach doręczania paczek. Ministrowie zapoznają się z postępami i przeprowadzą debatę orientacyjną w sprawie przeglądu unijnych przepisów telekomunikacyjnych. Przyjrzą się też postępom w kwestii nowo proponowanych przepisów o e-prywatności.

Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (8–9 czerwca 2017)

Rada omówi szereg aktów legislacyjnych z zakresu wymiaru sprawiedliwości (Prokuratura Europejska, dostarczanie treści cyfrowych, pranie pieniędzy itp.) i spraw wewnętrznych. Ministrowie spraw wewnętrznych zajmą się też migracją, walką z terroryzmem oraz zwiększaniem interoperacyjności systemów informacyjnych. Ministrowie odpowiedzialni za obie dziedziny będą debatować nad problematyką wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych w cyberprzestrzeni.