Główne tematy i wydarzenia medialne (20 lutego – 5 marca 2017)

Rada UE
 • 17.2.2017
 • 17:25
 • Niezbędnik prasowy
 • 6/15
 • Sprawy społeczne
 • Sprawy zagraniczne i stosunki międzynarodowe
 • Rybołówstwo
 • Sprawy instytucjonalne
 • Środowisko
 • Energia
 • Zatrudnienie
 • Rolnictwo
17.2.2017
Kontakt z prasą

Press office
+32 22816319

Główne tematy, które Rada UE omówi w ciągu najbliższych 2 tygodni.

Rada ds. Konkurencyjności – rynek wewnętrzny i przemysł (20 lutego 2017)

Rada spróbuje uzgodnić przepisy mające zacieśnić współpracę w zakresie ochrony konsumenta. Omówi też, jak pomóc start-upom i pobudzić inwestycje niematerialne w europejskich firmach. Prezydencja zrelacjonuje prace nad reformą systemu homologacji typu na samochody.

Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych (21 lutego 2017)

Rada zostanie poproszona o zatwierdzenie wniosku dotyczącego rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych w systemach podatkowych państw trzecich. Podsumuje również stan prac nad unijnym wykazem jurysdykcji niechętnych współpracy w sprawach podatkowych.

Rada ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii – energia (27 lutego 2017)

Rada omówi osiem wniosków legislacyjnych, które stanowią część przedstawionego przez Komisję pakietu „Czysta energia”. Chodzi o akty wykonawcze odnoszące się do efektywności energetycznej, struktury rynku energii elektrycznej, bezpieczeństwa dostaw, odnawialnych źródeł energii i zarządzania energetycznego – czyli 5 obszarów strategii na rzecz unii energetycznej.

Ponadto Komisja przedstawi Radzie swoje najnowsze sprawozdanie o stanie unii energetycznej.

Rada ds. Środowiska (28 lutego 2017)

Ministrowie środowiska będą dyskutować o rewizji systemu handlu emisjami (ETS) pod kątem ograniczenia emisji gazów cieplarnianych; postarają się uzgodnić stanowisko Rady.

Rada ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów – zatrudnienie i polityka społeczna (3 marca 2017)

Rada przeprowadzi debatę orientacyjną w sprawie zmienionego rozporządzenia o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Przeprowadzi również debatę orientacyjną na temat europejskiego semestru 2017.