Najważniejsze tematy i wydarzenia medialne (20 marca – 2 kwietnia 2017)

Rada UE
  • 17.3.2017
  • 18:20
  • Niezbędnik prasowy
  • 6/15
  • Wymiar sprawiedliwości
  • Sprawy wewnętrzne
  • Strefa euro
  • Gospodarka i finanse
17.3.2017
Kontakt z prasą

Press office
+32 22816319

Główne tematy, które Rada UE omówi w ciągu najbliższych 2 tygodni.

Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych (21 marca 2017)

Rada będzie rozmawiać o propozycjach dotyczących VAT i o monitorowaniu polityki w ramach europejskiego semestru 2017.

Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych – sprawy wewnętrzne (27 marca 2017)

Ministrowie mają omówić politykę powrotową i wdrażanie polityki migracyjnej. Zapoznają się też z najnowszymi informacjami o pracach dotyczących kilku aktów.

Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych – wymiar sprawiedliwości (28 marca 2017)

Rada zapozna się z najnowszymi informacjami o pracach nad wnioskami legislacyjnymi o dostarczaniu treści cyfrowych oraz o przestępstwach finansowych i finansowania terroryzmu. Ponownie zajmie się wymiarem sprawiedliwości w sprawach karnych w kwestiach cyberprzestrzeni.