Ta strona jest oficjalną internetową stroną Rady UE i Rady Europejskiej. Zastąpiła wcześniejszą stronę Rady UE i Rady Europejskiej oraz portal strefy euro. 

Zawiera informacje o tych instytucjach i ich działalności – w miarę możliwości w 24 językach urzędowych UE. 

Co można znaleźć na stronie?

Strona zawiera:

  • informacje o strukturze, roli, członkach i działalności Rady UE, Rady Europejskiej oraz Eurogrupy
  • najnowsze dane o działalności tych instytucji
  • wskazówki, dane kontaktowe, komunikaty prasowe oraz materiały dla dziennikarzy (także audiowizualne)
  • informacje o tym, jak zorganizować wizytę w budynku Rady UE i Rady Europejskiej
  • informacje o tym, do kogo zwrócić się z pytaniami o Radę UE i Radę Europejską
  • informacje o Sekretariacie Generalnym Rady UE
  • dokumenty i publikacje. 

Korzystanie z treści

Mogą Państwo korzystać z treści strony pod warunkiem podania źródła. Nie dotyczy to dokumentów ani innych materiałów objętych prawami własności intelektualnej stron trzecich. 

Pliki cookie

Aby nasza strona działała poprawnie, stosujemy pliki cookie. Nie zbieramy jednak, nie przechowujemy ani nie udostępniamy innym danych osobowych. Na stronie używamy oprogramowania Google Analytics. Aby dowiedzieć się, jak za pomocą przeglądarki obsługiwać pliki cookies, prosimy zapoznać się z naszą stroną o plikach cookies

Dostępność

Stronę opracowaliśmy zgodnie z wytycznymi W3C w sprawie dostępności treści internetowych. Aby dowiedzieć się, z jakich technologii korzystamy i z jakimi narzędziami dostępności strona jest kompatybilna, prosimy zapoznać się z naszą stroną o dostępności. 

Uwagi użytkowników

Mogą nam Państwo przesyłać uwagi, korzystając z formularzy zamieszczonych na większości podstron. Państwa spostrzeżenia i sugestie pomagają nam ulepszać stronę. Wszystkie wpływające do nas komentarze są anonimowe. Nie przechowujemy danych o osobach korzystających ze strony ani zgłaszających uwagi. 

Kto zarządza stroną?

Stronę nadzoruje zespół ds. komunikacji internetowej Sekretariatu Generalnego Rady. Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące strony, prosimy kontaktować się pocztą e-mail z naszym webmasterem.