W skład Rady Europejskiej wchodzą szefowie unijnych państw i rządów, jej przewodniczący oraz przewodniczący Komisji Europejskiej. Rada Europejska określa ogólny kierunek polityczny UE i jej priorytety.

Rada Unii Europejskiej – w skrócie „Rada UE” – to instytucja reprezentująca rządy państw członkowskich. Na jej forum spotykają się ministrowie wszystkich państw UE, by przyjmować przepisy i koordynować politykę.

Z bliska

O krok bliżej do zniesienia opłat roamingowych

2 grudnia Rada przyjęła stanowisko w sprawie nowych przepisów dotyczących hurtowego rynku usług roamingowych w UE. Jest to niezbędnym warunkiem zniesienia opłat roamingowych dla konsumentów w 2017 r.

Projekt rozporządzenia ustanawia limity kwot, które operatorzy mogą od siebie nawzajem pobierać za korzystanie z sieci w celu świadczenia usług roamingowych. Pułapy dotyczą rozmów głosowych, SMS-ów i korzystania z danych. Maksymalne opłaty będą negocjowane.

Uzgodniony tekst stanowi punkt wyjścia do negocjacji z Parlamentem Europejskim. Celem jest dotrzymanie terminu, w którym roaming ma być zniesiony, wyznaczonego na czerwiec 2017 r.

Z bliska

O krok bliżej do zniesienia opłat roamingowych

2 grudnia Rada przyjęła stanowisko w sprawie nowych przepisów dotyczących hurtowego rynku usług roamingowych w UE. Jest to niezbędnym warunkiem zniesienia opłat roamingowych dla konsumentów w 2017 r.

Projekt rozporządzenia ustanawia limity kwot, które operatorzy mogą od siebie nawzajem pobierać za korzystanie z sieci w celu świadczenia usług roamingowych. Pułapy dotyczą rozmów głosowych, SMS-ów i korzystania z danych. Maksymalne opłaty będą negocjowane.

Uzgodniony tekst stanowi punkt wyjścia do negocjacji z Parlamentem Europejskim. Celem jest dotrzymanie terminu, w którym roaming ma być zniesiony, wyznaczonego na czerwiec 2017 r.