Telekomunikacja

Bieżący przegląd posiedzeń, komunikatów prasowych i dziedzin polityki związanych z pracami Rady i Rady Europejskiej w zakresie telekomunikacji.

Odnośne posiedzenia

Competitiveness Council

Transport, Telecommunications and Energy Council

Organy przygotowawcze

Gdy nie ma tłumaczenia, treść wyświetla się w języku oryginału
Ostatnia aktualizacja: 23.3.2015