Soubory cookie používáme, abychom zajistili co nejlepší prohlížení našich webových stránek. Další informace naleznete na stránce jak používáme soubory cookies a jak můžete změnit svá nastavení.

Smlouvy

Evropská unie každý rok uzavírá řadu dohod s třetími zeměmi i s mezinárodními organizacemi. Tyto dohody mohou být rozsáhlé povahy, například dohody o obchodu, spolupráci a rozvoji a dohody o přidružení, nebo se mohou týkat široké škály konkrétních oblastí, například: textilu; rybolovu; cel, vědy a techniky; dopravy; atd.

Dohody s třetími zeměmi nebo organizacemi může Evropská unie uzavírat rovněž za podmínek stanovených v článku 37 Smlouvy o Evropské unii, a to v záležitostech týkajících se společné zahraniční a bezpečnostní politiky (SZBP).

Informace o těchto dohodách, včetně těch, které jsou v daném okamžiku schvalovány, lze získat prostřednictvím této internetové stránky. Tyto informace budou denně aktualizovány a budou obsahovat datum podpisu, schválení a vstupu v platnost. Uvedeny budou také odkazy na všechny příslušné výhrady nebo prohlášení jakékoliv strany dohody a znění těchto prohlášení zde budou zpřístupněna v plném rozsahu.

Na této internetové stránce lze rovněž nalézt informace o úmluvách uzavřených mezi členskými státy Evropské unie v určitých oblastech, jako jsou policejní a justiční spolupráce v trestních věcech, právo obchodních společností a dvojí zdanění.

Po zveřejnění dohody nebo úmluvy v Úředním věstníku Evropské unie bude uveden internetový odkaz na zveřejněné znění.

Jakékoli doplňující otázky nebo připomínky týkající se této internetové stránky zasílejte na e-mailovou adresu: coordination.accords@consilium.europa.eu