Kad mūsų interneto svetainėje jums būtų kuo patogiau naršyti, mes naudojame slapukus. Čia rasite daugiau informacijos apie tai, kaip mes naudojame slapukus ir kaip pakeisti savo parinktis.

Susitarimai

Kasmet Europos Sąjunga sudaro nemažai susitarimų su trečiosiomis valstybėmis bei tarptautinėmis organizacijomis. Šie susitarimai gali būti plataus pobūdžio, pavyzdžiui, prekybos, bendradarbiavimo ir vystymosi susitarimai bei asociacijos susitarimai, arba jie gali apimti platų konkrečių klausimų spektrą, įskaitant tekstilę, žuvininkystę, muitines, mokslą ir technologijas, transportą ir t. t.

Europos Sąjunga, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 37 straipsnyje pateiktų nuostatų, taip pat gali sudaryti susitarimus su trečiosiomis valstybėmis ar organizacijomis dėl bendros užsienio ir saugumo politikos (BUSP) klausimų.

Šioje interneto svetainėje pateikta informacija apie šiuos susitarimus, taip pat ir apie susitarimus, kurių patvirtinimo procesas tebevyksta. Ši informacija bus kasdien atnaujinama, bus pateiktos pasirašymo, patvirtinimo ir įsigaliojimo datos. Taip pat bus pateiktos nuorodos į atitinkamas susitarimo šalių išlygas ar deklaracijas. Visi šių deklaracijų tekstai bus pateikti šioje interneto svetainėje.

Šioje interneto svetainėje taip pat pateikiama informacija, susijusi su Europos Sąjungos valstybių narių tarpusavyje sudarytomis konvencijomis tam tikrose srityse, pavyzdžiui, policijos ir teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose, bendrovių teisės ir dvigubo apmokestinimo srityse.

Susitarimo ar konvencijos tekstą paskelbus Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, bus pateikta nuoroda, ir ją paspaudus bus galima susipažinti su šiuo tekstu.

Visi papildomi klausimai ar pastabos dėl šios interneto svetainės turėtų būti teikiami elektroninio pašto adresu: coordination.accords@consilium.europa.eu