Úsáidimid fianáin chun a áirithiú go mbeidh an taithí brabhsála is fearr agat ar ár láithreán gréasáin. Féadfaidh tú tuilleadh eolais a fháil ar an úsáid a bhainimid as fianáin agus faoin gcaoi ar féidir leat do chuid socruithe ríomhaire a athrú.

An Chomhairle

Aon chomhlacht amháin atá sa Chomhairle, ach ar chúiseanna a bhaineann lena heagrúchán a cuid oibre, tagann sí le chéile ‑ de réir an ábhair a bhíonn á phlé aici ‑ i "bhfoirmíochtaí" éagsúla, agus is iad Airí na mBallstát agus na Coimisinéirí Eorpacha a bhfuil freagracht orthu maidir leis na réimsí lena mbaineann an cruinniú a bhíonn i láthair.Bhí 22 foirmíocht ann sna nóchaidí;laghdaíodh líon na bhfoirmíochtaí sin go 16 i mí an Mheithimh 2000 agus ansin arís go 9 i Meitheamh na bliana 2002.Deich gcinn d'fhoirmíochtaí atá ann anois, ó theacht i bhfeidhm Chonradh Liospóin an 1 Nollaig 2009.Ach is í an t-aon Chomhairle amháin atá ann i gcónaí, áfach: cinneadh ón gComhairle é gach cinneadh, beag beann ar an bhfoirmíocht a ghlac é, agus ní dhéantar tagairt ar bith don fhoirmíocht agus an cinneadh á ghlacadh.Tá ceanncheathrú na Comhairle lonnaithe sa Bhruiséil, áit a dtagann sí le chéile roinnt uaireanta in aghaidh na míosa (is i Lucsamburg a bhíonn na cruinnithe in mí an Aibreáin, mí an Mheithimh agus i mí Deireadh an Fhómhair).

Gréasán de bhreis agus 150 meitheal agus coiste a ullmhaíonn cinntí na Comhairle, agus is toscairí de chuid na mBallstát atá sna meithleacha agus sna coistí sin.Réitíonn siadsan saincheisteanna teicniúla agus cuirtear an sainchomhad ar aghaidh ansin chuig Coiste na mBuanionadaithe (COREPER), .i. ambasadóirí na mBallstát chuig an Aontas Eorpach, a dhéanann comhsheasmhacht na hoibre a áirithiú agus saincheisteanna teicniúla agus polaitiúla a réiteach sula gcuirfear an sainchomhad faoi bhráid na Comhairle.

Glacann an Chomhairle cinntí le vóta ó Airí na mBallstát.Trí chineál vóta atá ann, ag brath ar fhorálacha an Chonartha i leith an ábhair atá á phlé:tromlach simplí (le haghaidh cinntí nós imeachta), tromlach cáilithe (córas vótála atá ualaithe de réir dhaonra na mBallstát;úsáidtear é le haghaidh go leor cinntí a bhaineann leis an margadh inmheánach, le gnóthaí eacnamaíochta agus leis an trádáil) agus aontoilíocht (a úsáidtear don chomhbheartas eachtrach, don chosaint, don chomhar breithiúnach agus póilíneachta, agus don chánachas).

I bhformhór mór na gcásanna, is ar thogra ón gCoimisiún a ghlacann an Chomhairle cinneadh agus déantar é sin i gcomhlachas le Parlaimint na hEorpa, tríd an nós imeachta comhairliúcháin (mar shampla, i réimsí na talmhaíochta, an chomhair bhreithiúnaigh agus phóilíneachta agus an chánachais) nó tríd an gcomhchinnteoireacht (mar shampla, an margadh inmheánach).