Vi bruger cookies for at give dig så god en oplevelse som muligt, når du bruger vores websted. Læs mere om, hvordan vi bruger cookies, og hvordan du kan ændre dine indstillinger.

Økofin-Rådet

Arrow      Pressemeddelelser

Rådet (økonomi og finans) er sammen med   Rådet (landbrug) og Rådet (almindelige anliggender) en af de ældste rådssammensætninger. Sammensætningen er almindelig kendt som Økofin-Rådet eller bare "Økofin" og består af medlemsstaternes økonomi- og finansministre samt budgetmini­strene, når der drøftes budgetspørgsmål. Økofin-Rådet samles én gang om måneden.

Økofin-Rådet dækker EU's politik på en række områder, bl.a. koordinering af den økonomiske politik, overvågning af økonomien, kontrol med medlemsstaternes budgetpolitik og offentlige finanser, euroen (retlige, praktiske og internationale aspekter), finansielle markeder og kapitalbe­vægelser, samt de økonomiske forbindelser med tredjelande. Økofin-Rådet træffer hovedsagelig afgørelser med kvalificeret flertal, enten efter høring af Europa-Parlamentet eller efter proceduren med fælles beslutningstagning med Europa-Parlamentet. Kun skatteanliggender afgøres med en­stemmighed.

Økofin-Rådet forbereder og vedtager også hvert år sammen med Europa-Parlamentet budgettet for Den Europæiske Union, der er på omkring 100 mia. EUR.

Eurogruppen, som består af de medlemsstater, der har euroen som valuta, mødes normalt dagen inden samlingen i Økofin-Rådet og behandler spørgsmål, der har med Den Økonomiske og Mone­tære Union (ØMU) at gøre. Den er et uformelt organ, som ikke er en rådssammensætning.

Når Økofin-Rådet behandler spørgsmål, der vedrører euroen og ØMU, deltager repræsentanterne for de medlemsstater, der ikke har euroen som valuta, ikke i Rådets afstemninger.

 

Eurozone Portal