Χρησιμοποιούμε cookies για να διασφαλίσουμε ότι σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης στον ιστότοπό μας. Περισσότερες πληροφορίες για το πώς χρησιμοποιούμε cookies και πώς μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στον υπολογιστή σας.

Συμβούλιο ECOFIN

Arrow Δελτία Τύπου

Το Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων αποτελεί, μαζί με το Συμβούλιο Γεωργίας και το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων, μια από τις παλαιότερες συνθέσεις του Συμβουλίου. Είναι γενικά γνωστό ως Συμβούλιο Ecofin ή απλώς «Ecofin» και συγκροτείται από τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών των κρατών μελών καθώς και από τους Υπουργούς Προϋπολογισμού όταν εξετάζονται θέματα προϋπολογισμού. Το Συμβούλιο Ecofin συνέρχεται μια φορά το μήνα.

Το Συμβούλιο Ecofin καλύπτει την πολιτική της ΕΕ σε διάφορους τομείς, στους οποίους περιλαμβάνονται ο συντονισμός της οικονομικής πολιτικής, η οικονομική εποπτεία, η παρακολούθηση της δημοσιονομικής πολιτικής και των δημόσιων οικονομικών των κρατών μελών, το ευρώ (νομικές, πρακτικές και διεθνείς πτυχές), οι χρηματοοικονομικές αγορές και οι κινήσεις των κεφαλαίων καθώς και οι οικονομικές σχέσεις με τις τρίτες χώρες. Αποφασίζει κατά κανόνα με ειδική πλειοψηφία, κατόπιν διαβουλεύσεως ή στο πλαίσιο διαδικασίας συναπόφασης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με εξαίρεση τα φορολογικά θέματα για τα οποία απαιτείται ομοφωνία.

Το Συμβούλιο Ecofin καταρτίζει επίσης και εγκρίνει κάθε χρόνο, μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ανέρχεται σε 100 δισεκατομμύρια ευρώ περίπου.

Η Ομάδα του Ευρώ, που αποτελείται από τα κράτη μέλη τα οποία έχουν ως νόμισμα το ευρώ, συνέρχεται κατά κανόνα την ημέρα πριν από τη σύνοδο Ecofin και εξετάζει τα θέματα που συνδέονται με την Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ). Πρόκειται για έναν ανεπίσημο φορέα που δεν αποτελεί σύνθεση του Συμβουλίου.

Όταν το Συμβούλιο Ecofin εξετάζει φακέλους που συνδέονται με το ευρώ και την ΟΝΕ, οι αντιπρόσωποι των κρατών μελών τα οποία δεν έχουν ως νόμισμα το ευρώ δεν συμμετέχουν στις ψηφοφορίες του Συμβουλίου.

 

Eurozone Portal