Vi använder kakor (cookies) för att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt besök på vår webbplats. Så här använder vi kakor och så här ändrar du inställningarna.

Ekofinrådet

Arrow  Pressmeddelanden

Rådet (ekonomiska och finansiella frågor) är – tillsammans med rådet (jordbruk) och rådet (allmänna frågor) – en av de äldsta rådskonstellationerna. Det kallas i vardagligt tal Ekofinrådet, eller bara Ekofin, och består av medlemsstaternas ministrar med ansvar för ekonomiska och finansiella frågor, samt för budgetfrågor, när sådana ärenden står på dagordningen. Rådet sammanträder en gång i månaden.

Ekonfinrådet behandlar frågor inom ett antal områden: samordningen av den ekonomiska politiken, övervakningen av ekonomin liksom av medlemsstaternas budgetpolitik och offentliga finanser, euron (rättsliga, praktiska och internationella aspekter), finansmarknaderna och kapitalrörelser samt ekonomiska förbindelser med länder utanför EU. Rådets beslut fattas huvudsakligen med kvalificerad majoritet, tillsammans med Europaparlamentet i enlighet med samråds- eller medbeslutandeförfarandet. I skattefrågor krävs dock enhällighet.

Ekofinrådet utarbetar och antar varje år, tillsammans med Europaparlamentet, Europeiska unionens budget, som uppgår ca 100 miljarder euro.

I Eurogruppen sitter företrädare för de medlemsstater som för närvarande använder euron som valuta. Gruppen sammanträder normalt dagen före Ekofinrådets möte och man behandlar frågor som rör Ekonomiska och monetära unionen (EMU). Det är ett informellt organ och räknas alltså inte som en rådskonstellation.

När Ekofinrådet behandlar euro- och EMU-frågor får de medlemsstater som står utanför euro‑samarbetet inte delta i omröstningen.

 

Eurozone Portal