Käytämme evästeitä käyttökokemuksesi parantamiseen verkkosivuillamme. Lisätietoja how we use cookies and how you can change your settings.

Työllisyydestä, sosiaalipolitiikasta, terveydestä ja kuluttaja-asioista vastaava neuvosto

 

Arrow  Lehdistötiedotteet

Työministerit, sosiaali- ja terveysministerit sekä kuluttajansuoja- ja tasa-arvoasioista vastaavat ministerit kokoontuvat noin neljä kertaa vuodessa työllisyydestä, sosiaalipolitiikasta, terveydestä ja kuluttaja-asioista vastaavassa neuvostossa.

Euroopan yhteisön tavoitteena on parantaa kansalaistensa elintasoa ja elämänlaatua muun muassa tasokkaiden työpaikkojen sekä korkeatasoisen sosiaalisen suojelun, terveydenhuollon ja kuluttajansuojan avulla taaten samalla kaikkien kansalaisten tasa-arvoisen kohtelun.

Näillä aloilla neuvosto tekee päätökset useimmiten määräenemmistöllä yhteispäätösmenettelyssä Euroopan parlamentin kanssa (poikkeuksena on sosiaaliturva, jota koskevat päätökset neuvosto tekee yksimielisesti). Se hyväksyy unionin tason sääntöjä kansallisten lainsäädäntöjen yhdenmukaistamiseksi tai yhteensovittamiseksi muun muassa seuraavilla aloilla: työolot (työntekijöiden terveys ja turvallisuus, sosiaaliturva ja työntekijöiden osallistuminen yrityksen toimintaan), sairauksien ehkäisyä ja laajalle levinneiden vaarallisten sairauksien torjuntaa koskevien kansallisten terveysalan politiikkojen tehostaminen sekä kuluttajien oikeuksien suojaaminen.

Koska työllisyys- ja sosiaalipolitiikka kuuluvat edelleen jäsenvaltioiden vastuulle, yhteisön osallistuminen rajoittuu kaikille jäsenvaltioille yhteisten tavoitteiden vahvistamiseen, kansallisella tasolla toteutettujen toimien analysointiin ja suositusten antamiseen jäsenvaltioille.

Neuvostossa jäsenvaltiot voivat käydä vuoropuhelua keskenään erityisesti työllisyyskomiteassa ja sosiaalisen suojelun komiteassa sekä vaihtaa tietoja ja kansallisen tason kokemuksista saatuja tuloksia.