Wij gebruiken cookies om u zo goed mogelijk te helpen zoeken op onze website. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u uw instellingen kunt wijzigen.

De Raad Werkgelegenheid, Sociaal beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken (EPSCO)

 

Arrow Mededelingen aan de pers

De voor werkgelegenheid, sociale bescherming, consumentenbescherming, volksgezondheid en gelijke kansen verantwoordelijke ministers komen ongeveer vier maal per jaar bijeen in de Raad Werkgelegenheid, Sociaal beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken (EPSCO).

De Europese Gemeenschap heeft tot taak het niveau en de kwaliteit van het leven van de burgers op een hoger peil te tillen, met name middels banen van hoge kwaliteit en een hoog niveau van sociale bescherming, bescherming van de gezondheid en de belangen van de consumenten, waarbij tevens de gelijke kansen van alle burgers worden gegarandeerd.

Op deze gebieden besluit de Raad meestal met gekwalificeerde meerderheid en volgens de medebeslissingsprocedure met het Europees Parlement (behalve op het gebied van sociale zekerheid, op welk gebied de Raad met eenparigheid van stemmen besluit). De Raad neemt Europese regels aan voor het harmoniseren of coördineren van de nationale wetgevingen, met name wat betreft arbeidsomstandigheden (gezondheid en veiligheid van de werknemers, sociale zekerheid, medezeggenschap van de werknemers), versterking van het nationale beleid van de lidstaten ter voorkoming van ziekten en ter bestrijding van grote bedreigingen van de volksgezondheid, en de bescherming van de rechten van de consumenten.

Aangezien het beleid inzake werkgelegenheid en sociale bescherming tot de verantwoordelijkheid van de lidstaten blijft behoren, beperkt de bijdrage van de Gemeenschap zich tot het vaststellen van doelstellingen die voor alle lidstaten gelden, het analyseren van de op nationaal niveau getroffen maatregelen en het aannemen van tot de lidstaten gerichte aanbevelingen.

Binnen de Raad kunnen de lidstaten, met name in het kader van de Comités Werkgelegenheid en Sociale bescherming, met elkaar communiceren door informatie of nationale ervaringen uit te wisselen.