Vi använder kakor (cookies) för att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt besök på vår webbplats. Så här använder vi kakor och så här ändrar du inställningarna.

Rådet (sysselsättning och socialpolitik, hälso och sjukvård samt konsumentfrågor)

 

Arrow  Pressmeddelanden

Rådet (sysselsättning och socialpolitik, hälso‑ och sjukvård samt konsumentfrågor) sammanträder ungefär fyra gånger om året, då ministrar med ansvar för sysselsättning och socialpolitik, konsumentskydd, hälso‑ och sjukvård samt jämställdhet träffas.

Europeiska gemenskapens målsättning är att höja levnadsstandarden och livskvaliteten för medborgarna, bland annat genom att se till att det finns tillgång till högkvalitativa arbeten, ett omfattande socialt skydd, hälsoskydd och konsumentskydd samt att alla medborgare behandlas lika.

På detta område fattar rådet oftast sina beslut med kvalificerad majoritet och tillsammans med Europaparlamentet med medbeslutandeförfarande (utom när det gäller social trygghet, då enhällighet gäller). Rådet beslutar om europeiska regler för harmonisering eller samordning av lagstiftningen i de olika länderna, bland annat när det gäller arbetsvillkor (hälsa och säkerhet för arbetstagare, social trygghet, arbetstagarinflytande), förstärkning av nationella strategier för förebyggande av sjukdomar och kampen mot de stora folksjukdomarna på hälsoområdet samt konsumentskydd.

Eftersom sysselsättningspolitiken och politiken för social trygghet är medlemsstaternas ansvar, begränsas gemenskapens insats till att man ställer upp gemensamma mål för samtliga medlemsstater, analyserar de nationella åtgärderna och lämnar rekommendationer till medlemsstaterna.

I rådet ges medlemsstaterna tillfälle att diskutera och utbyta information eller att dela med sig av nationella erfarenheter. Detta sker bland annat i Sysselsättningskommittén och Kommittén för socialt skydd.