Vi bruger cookies for at give dig så god en oplevelse som muligt, når du bruger vores websted. Læs mere om, hvordan vi bruger cookies, og hvordan du kan ændre dine indstillinger.

Rådet (miljø)

 

Arrow     Pressemeddelelser

I Rådet (miljø) samles miljøministrene ca. fire gange om året. Det træffer afgørelse med kvalificeret flertal efter den fælles beslutningsprocedure med Europa-Parlamentet.

Det Europæiske Fællesskab har på dette område til opgave at fremme en harmonisk, ligevægtig og bæredygtig udvikling af de økonomiske aktiviteter, der navnlig skal stå som garant for en miljøkva­litet.

Med henblik herpå skal Fællesskabet sikre miljøkvaliteten, beskyttelse af menneskers sundhed og en forsigtig og rationel udnyttelse af naturressourcerne samt på internationalt plan fremme foran­staltninger til løsning af de regionale og globale miljøproblemer.

Under hensyntagen til de forskelligartede forhold, der gør sig gældende i de forskellige områder i Fællesskabet, bygger Fællesskabets miljøpolitik på forsigtighedsprincippet og princippet om fore­byggende indsats, princippet om indgreb over for miljøskader fortrinsvis ved kilden og princippet om, at forureneren betaler.