Wij gebruiken cookies om u zo goed mogelijk te helpen zoeken op onze website. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u uw instellingen kunt wijzigen.

De Raad Milieu

 

Arrow  Mededelingen aan de pers

Ongeveer vier keer per jaar komen de ministers van Milieu bijeen in de Raad Milieu. Deze Raad besluit met gekwalificeerde meerderheid volgens de medebeslissingsprocedure met het Europees Parlement.

In deze sector heeft de Europese Gemeenschap tot taak te zorgen voor een geharmoniseerde, evenwichtige en duurzame ontwikkeling van de economische bedrijvigheid, waarbij met name een hoog kwaliteitsniveau van het milieu wordt gewaarborgd.

Daartoe legt de Gemeenschap zich erop toe de kwaliteit van het milieu te waarborgen, de gezondheid van de mens te beschermen, te streven naar behoedzaam en rationeel gebruik van de natuurlijke hulpbronnen en op internationaal vlak maatregelen te bevorderen om het hoofd te bieden aan regionale of mondiale milieuproblemen.

Het communautaire milieubeleid, waarin rekening wordt gehouden met de uiteenlopende situaties in de verschillende regio's van de Gemeenschap, berust op het voorzorgsbeginsel en het beginsel van preventief handelen, het beginsel dat milieu-aantastingen bij voorrang aan de bron dienen te worden bestreden en het beginsel dat de vervuiler betaalt.