Χρησιμοποιούμε cookies για να διασφαλίσουμε ότι σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης στον ιστότοπό μας. Περισσότερες πληροφορίες για το πώς χρησιμοποιούμε cookies και πώς μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στον υπολογιστή σας.

Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων

Το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων (FAC) είναι αρμόδιο για την εξωτερική δράση της ΕΕ σε τομείς όπως η εξωτερική πολιτική και η άμυνα, το εμπόριο, η συνεργασία για την ανάπτυξη και η ανθρωπιστική βοήθεια.

Καθορίζει και εφαρμόζει την εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας της ΕΕ βάσει των κατευθυντήριων γραμμών που χαράσσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Το Συμβούλιο, από κοινού με την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, διασφαλίζει την ενότητα, τη συνέπεια και την αποτελεσματικότητα της εξωτερικής δράσης της Ένωσης.

Η Ύπατη Εκπρόσωπος και τα κράτη μέλη δύνανται να καταθέτουν προτάσεις στο Συμβούλιο στον τομέα της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας.

 

Ποιους τομείς πολιτικής καλύπτει η σύνθεση Εξωτερικών Υποθέσεων του Συμβουλίου;

Το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων καλύπτει τους εξής τομείς της εξωτερικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικότερα:

 

Η εξωτερική πολιτική της ΕΕ αποσκοπεί στην προαγωγή των αξιών της, και στην προστασία των συμφερόντων της και των πολιτών της ΕΕ. Ειδικότερα, η ΕΕ αποσκοπεί να συμβάλει:

  • στην ειρήνη και ασφάλεια,
  • στην αειφόρο ανάπτυξη,
  • στην αλληλεγγύη και στον αμοιβαίο σεβασμό μεταξύ των λαών,
  • στο ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο,
  • στην εξάλειψη της φτώχειας,
  • στην προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων, ιδίως των δικαιωμάτων του παιδιού, και
  • στην αυστηρή τήρηση του διεθνούς δικαίου.


Πώς λειτουργεί η σύνθεση Εξωτερικών Υποθέσεων του Συμβουλίου;

Άπαξ του μηνός, οι υπουργοί εξωτερικών των κρατών μελών της ΕΕ συνέρχονται στο πλαίσιο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων. Αναλόγως της ημερήσιας διάταξης, συνέρχονται επίσης στο Συμβούλιο:

  • οι Υπουργοί Άμυνας (Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας - ΚΠΑΑ)
  • οι Υπουργοί Ανάπτυξης (Συνεργασία για την Ανάπτυξη)
  • οι Υπουργοί Εμπορίου (Κοινή εμπορική πολιτική).

 

Η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης στον τομέα της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας προεδρεύει των συνόδων του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και η Γενική γραμματεία του Συμβουλίου (ΓΓΣ) επικουρεί την Ύπατη Εκπρόσωπο.