Käytämme evästeitä käyttökokemuksesi parantamiseen verkkosivuillamme. Lisätietoja how we use cookies and how you can change your settings.

Ulkoasiainneuvosto

Ulkoasiainneuvosto vastaa EU:n ulkoisesta toiminnasta, johon sisältyvät niin ulkopolitiikka ja puolustus kuin myös kauppa, kehitysyhteistyö ja humanitaarinen apu.

Se määrittelee EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan ja toteuttaa sitä Eurooppa-neuvoston antamien suuntaviivojen pohjalta.

Neuvosto huolehtii yhdessä unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan kanssa unionin ulkoisen toiminnan yhtenäisyydestä, johdonmukaisuudesta ja vaikuttavuudesta.

Korkea edustaja ja jäsenvaltiot voivat tehdä neuvostolle yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevia ehdotuksia.

 

Mitä politiikan aloja ulkoasiainneuvosto käsittelee?

Ulkoasiainneuvosto käsittelee erityisesti seuraavia Euroopan unionin ulkoisen toiminnan aloja:

 

Unionin ulkopolitiikalla pyritään edistämään unionin arvoja ja etuja sekä suojelemaan EU:n kansalaisia. EU:n tavoitteita ovat ennen kaikkea

  • rauha ja turvallisuus
  • kestävä kehitys
  • kansojen välinen yhteisvastuu ja keskinäinen kunnioitus
  • vapaa ja oikeudenmukainen kauppa
  • köyhyyden poistaminen
  • ihmisoikeuksien ja erityisesti lapsen oikeuksien suojelu sekä
  • kansainvälisen oikeuden tarkka noudattaminen.


Miten ulkoasiainneuvosto toimii?

Ulkoasiainneuvostossa kokoontuvat kerran kuussa EU:n jäsenvaltioiden ulkoministerit. Asialistasta riippuen neuvostossa voivat kokoontua myös  

  • puolustusministerit (yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka – YTPP)
  • kehitysministerit (kehitysyhteistyö)
  • kauppaministerit (yhteinen kauppapolitiikka).


Ulkoasiainneuvoston puheenjohtajana toimii unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja. Korkeaa edustajaa avustavat Euroopan ulkosuhdehallinto (EUH) ja neuvoston pääsihteeristö.