Annak érdekében, hogy ezen a webhelyen minél kényelmesebb legyen a böngészés, sütiket használunk. A sütik használatáról és a beállítások módosításáról itt olvashatók további információk.

Külügyek

A Külügyek Tanácsa felelős az Európai Unió külső tevékenységéért, amely számos területen átível: idetartozik a kül- és a védelempolitika, a kereskedelem, a fejlesztési együttműködés és a humanitárius segítségnyújtás is.

Az Európai Tanács által kidolgozott iránymutatások alapján meghatározza és végrehajtja az EU kül- és biztonságpolitikáját.

Az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjével együtt biztosítja az EU külső tevékenységének egységességét, következetességét és hatékonyságát.

A főképviselő és a tagállamok a közös kül- és biztonságpolitika területét érintő javaslatokat nyújthatnak be a Tanácsnak.

 

Mely szakpolitikai területek tartoznak a Külügyek Tanácsának hatáskörébe?

A Külügyek Tanácsa az Európai Unió külső tevékenységei közül különösen az alábbi területekért felelős:

 

Az EU külpolitikája az uniós értékek és érdekek érvényesülését, illetve az uniós polgárok védelmét hivatott szolgálni. Az uniós törekvések előterében az alábbi célkitűzések állnak:

  • béke és biztonság,
  • fenntartható fejlődés,
  • a népek közötti szolidaritás és kölcsönös tisztelet,
  • szabad és tisztességes kereskedelem,
  • a szegénység felszámolása,
  • az emberi jogok, különösen a gyermekek jogainak védelme, valamint
  • a nemzetközi jog szigorú betartása.

 

Hogyan működik a Külügyek Tanácsa?

Az uniós tagállamok külügyminiszterei havonta egyszer üléseznek a Külügyek Tanácsában. Üléseiken a napirend függvényében részt vehetnek még:

  • a védelmi miniszterek (közös biztonság- és védelempolitika, KBVP),
  • a fejlesztési miniszterek (fejlesztési együttműködés), valamint
  • a kereskedelmi miniszterek (közös kereskedelempolitika).

 

A Külügyek Tanácsának ülésein az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője elnököl. A főképviselő munkáját az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) és a Tanács Főtitkársága segíti.