Kad mūsų interneto svetainėje jums būtų kuo patogiau naršyti, mes naudojame slapukus. Čia rasite daugiau informacijos apie tai, kaip mes naudojame slapukus ir kaip pakeisti savo parinktis.

Užsienio reikalų taryba

Užsienio reikalų taryba yra atsakinga už ES išorės veiksmus, pradedant užsienio politikos ir gynybos sritimis, baigiant prekyba, vystomuoju bendradarbiavimu ir humanitarine pagalba.

Ji nustato ir įgyvendina ES užsienio ir saugumo politiką remdamasi Europos Vadovų Tarybos nustatytomis gairėmis.

Taryba kartu su Sąjungos vyriausiuoju įgaliotiniu užsienio reikalams ir saugumo politikai užtikrina Sąjungos išorės veiksmų vienybę, nuoseklumą ir veiksmingumą.

Vyriausiasis įgaliotinis ir valstybės narės gali pateikti Tarybai pasiūlymus bendros užsienio ir saugumo politikos srityje.

 

Kokios politikos sritys priskiriamos Užsienio reikalų tarybai?

Užsienio reikalų tarybai priskiriamos šios Europos Sąjungos išorės veiksmų sritys, visų pirma:

 

Savo užsienio politika Sąjunga siekia propaguoti Sąjungos vertybes, interesus ir užtikrinti ES piliečių apsaugą. Visų pirma ES siekia prisidėti prie:

  • taikos ir saugumo;
  • tvaraus vystymosi;
  • tautų solidarumo ir tarpusavio pagarbos;
  • laisvos ir sąžiningos prekybos;
  • skurdo panaikinimo;
  • žmogaus teisių, visų pirma vaiko teisių, apsaugos ir
  • griežto tarptautinės teisės laikymosi.


Kaip dirba Užsienio reikalų taryba?

ES valstybių narių užsienio reikalų ministrai susirenka į Užsienio reikalų tarybos posėdžius kartą per mėnesį. Atsižvelgiant į darbotvarkės punktus, Tarybos posėdžiuose taip pat gali dalyvauti:

  • gynybos ministrai (bendra saugumo ir gynybos politika (BSGP);
  • už vystymąsi atsakingi ministrai (vystomasis bendradarbiavimas);
  • prekybos ministrai (bendra prekybos politika).

 

Užsienio reikalų tarybos posėdžiams pirmininkauja Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai. Vyriausiajam įgaliotiniui padeda Europos išorės veiksmų tarnyba (EIVT) ir Tarybos generalinis sekretoriatas (TGS).