Mēs izmantojam sīkdatnes ("cookies"), lai nodrošinātu jums vislabāko mūsu tīmekļa vietnes pārlūkošanu. Uzziniet vairāk par to, kā mēs izmantojam sīkdatnes un kā jūs varat mainīt savus iestatījumus.

Ārlietu padome

Ārlietu padome ir atbildīga par Savienības ārējām darbībām – sākot no ārlietām un aizsardzības politikas līdz pat tirdzniecības, attīstības sadarbības un humānās palīdzības jautājumiem.

Tā izstrādā un īsteno ES ārpolitiku un drošības politiku, balstoties uz Eiropadomes noteiktajām pamatnostādnēm.

Kopā ar Savienības Augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos Padome rūpējas par Savienības ārējās darbības vienotību, konsekvenci un efektivitāti.

Augstais pārstāvis un dalībvalstis Padomei var iesniegt priekšlikumus kopējās ārpolitikas un drošības politikas jomā.

 

Par kādām politikas jomām ir atbildīga Ārlietu padome?

Ārlietu padome ir atbildīga par Eiropas Savienības ārējās darbības jomām, jo īpaši par:

 

Savienības ārpolitikas mērķis ir veicināt savas vērtības un intereses, kā arī nodrošināt ES pilsoņu aizsardzību. Jo īpaši ES tiecas sniegt ieguldījumu šādās jomās:

  • miers un drošība;
  • ilgtspējīga attīstība;
  • solidaritāte un savstarpēja cieņa starp tautām;
  • brīva un godīga tirdzniecība;
  • nabadzības izskaušana;
  • cilvēktiesību, jo īpaši bērnu tiesību, aizsardzība; kā arī
  • starptautisko tiesību stingra ievērošana.


Kā strādā Ārlietu padome?

ES dalībvalstu ārlietu ministri vienreiz mēnesī tiekas Ārlietu padomē. Atkarībā no darba kārtības Padomes sanāksmēs piedalās arī

  • aizsardzības ministri (kopējā drošības un aizsardzības politika – KDAP);
  • attīstības ministri (sadarbība attīstības jomā);
  • tirdzniecības ministri (kopējā tirdzniecības politika).

 

Ārlietu padomes sanāksmes vada ES Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos. Augstajam pārstāvim palīdz Eiropas Ārējās darbības dienests (EĀDD) un Padomes Ģenerālsekretariāts (PĢS).