Wij gebruiken cookies om u zo goed mogelijk te helpen zoeken op onze website. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u uw instellingen kunt wijzigen.

Buitenlandse Zaken

De Raad Buitenlandse Zaken (RBZ) is verantwoordelijk voor het externe optreden van de Europese Unie, gaande van buitenlands beleid en defensie tot handel, ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp.

Deze Raad bepaalt het buitenlands en veiligheidsbeleid van de Unie aan de hand van de richtsnoeren van de Europese Raad, en voert het uit.

Samen met de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid garandeert de Raad de eenheid, de samenhang en de doeltreffendheid van het externe optreden van de Unie.

De hoge vertegenwoordiger en de lidstaten kunnen aan de Raad voorstellen doen op het gebied van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid.

 

Welke beleidsterreinen komen aan bod in de Raadsformatie Buitenlandse Zaken?

In de Raad Buitenlandse Zaken komen de volgende onderdelen van het externe optreden van de Unie aan bod:

 

Het buitenlands beleid van de Unie is erop gericht haar waarden uit te dragen, haar belangen te behartigen en haar burgers te beschermen. De Unie wil vooral bijdragen tot

  • vrede en veiligheid;
  • duurzame ontwikkeling;
  • solidariteit en wederzijds respect onder de volkeren;
  • vrije en eerlijke handel;
  • uitbanning van armoede;
  • de bescherming van de mensenrechten, in het bijzonder de rechten van het kind; en
  • de strikte naleving van het internationale recht.

 

Hoe werkt de Raadsformatie Buitenlandse Zaken?

Eenmaal per maand komen de ministers van Buitenlandse Zaken van de lidstaten van de EU samen in de Raad Buitenlandse Zaken. Naargelang de agenda kan de Raad ook bestaan uit

  • de ministers van Defensie (gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid – GVDB);
  • de ministers van Ontwikkeling (ontwikkelingssamenwerking);
  • de ministers van Handel (gemeenschappelijke handelspolitiek).

 

De zittingen van de Raad Buitenlandse Zaken worden voorgezeten door de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid. De hoge vertegenwoordiger wordt bijgestaan door de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) en het secretariaat-generaal van de Raad (SGR).