Aby mogli Państwo jak najskuteczniej korzystać z naszej strony, zastosowaliśmy pliki cookie. Więcej informacji: jak stosujemy pliki cookie i jak zmienić swoje ustawienia.

Sprawy Zagraniczne

Rada do Spraw Zagranicznych odpowiada za działania Unii na zewnątrz: od polityki zagranicznej i obrony po handel, współpracę rozwojową i pomoc humanitarną.

Na podstawie wytycznych otrzymywanych od Rady Europejskiej określa i realizuje wspólną unijną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa.

Wraz z wysokim przedstawicielem Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa dba, by unijne działania zewnętrzne były jednolite, spójne i skuteczne.

Wysoki przedstawiciel oraz państwa członkowskie mogą przedkładać Radzie do Spraw Zagranicznych projekty z dziedziny wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.

 

Jakimi dziedzinami zajmuje się ta formacja?

Radzie do Spraw Zagranicznych podlegają zwłaszcza następujące dziedziny zewnętrznych działań Unii Europejskiej:

 

Poprzez politykę zagraniczną Unia chce promować swoje wartości, interesy oraz ochronę obywateli. Chce zwłaszcza przyczynić się do:

  • pokoju i bezpieczeństwa
  • zrównoważonego rozwoju
  • solidarności i wzajemnego szacunku między narodami
  • wolnego i uczciwego handlu
  • eliminacji ubóstwa
  • ochrony praw człowieka, szczególnie praw dziecka oraz
  • ścisłego przestrzegania prawa międzynarodowego.

 

Jak pracuje ta formacja Rady?

Na forum Rady do Spraw Zagranicznych raz w miesiącu zbierają się ministrowie spraw zagranicznych państw członkowskich UE. Zależnie od porządku obrad na jej forum mogą się także zgromadzić:

  • ministrowie obrony (wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony)
  • ministrowie rozwoju (współpraca rozwojowa)
  • ministrowie handlu (wspólna polityka handlowa).

 

Posiedzeniom Rady do Spraw Zagranicznych przewodniczy wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa. Wsparcia udzielają mu Europejska Służba Działań Zewnętrznych oraz Sekretariat Generalny Rady.