Aby sa vám na našej stránke surfovalo čo najlepšie, používame cookies. Viac informácií o tom, ako používame cookies a ako môžete zmeniť svoje nastavenia.

Zahraničné veci

Rada pre zahraničné veci zodpovedá za vonkajšiu činnosť EÚ, počínajúc zahraničnou politikou a obranou a končiac obchodom, rozvojovou spoluprácou a humanitárnou pomocou.

Vymedzuje a vykonáva zahraničnú a bezpečnostnú politiku EÚ na základe usmernení stanovených Európskou radou.

Rada spoločne s vysokým predstaviteľom Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku zabezpečuje jednotnosť, konzistenciu a účinnosť vonkajšej činnosti Únie.

Vysoký predstaviteľ a členské štáty môžu predkladať Rade návrhy v oblasti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky.

 

Akými oblasťami politiky sa zaoberá Rada v zložení zahraničné veci?

Rada pre zahraničné veci sa zaoberá predovšetkým týmito oblasťami vonkajšej činnosti Európskej únie:

 

Cieľom zahraničnej politiky Únie je podpora jej hodnôt, záujmov a ochrana občanov EÚ. EÚ má konkrétne za cieľ prispievať

  • k mieru a bezpečnosti,
  • k trvalo udržateľnému rozvoju,
  • k solidarite a vzájomnému rešpektu medzi národmi,
  • k voľnému a spravodlivému obchodu,
  • k odstraňovaniu chudoby;
  • k ochrane ľudských práv, najmä práv dieťaťa, a
  • k prísnemu dodržiavaniu medzinárodného práva.

 

Ako funguje Rada v zložení zahraničné veci?

Na zasadnutí Rady pre zahraničné veci sa raz mesačne schádzajú ministri členských štátov EÚ pre zahraničné veci. V závislosti od programu sa zasadnutia Rady môžu zúčastňovať:

  • ministri obrany (spoločná bezpečnostná a obranná politika – SBOP),
  • ministri pre rozvoj (rozvojová spolupráca),
  • ministri obchodu (spoločná obchodná politika).

 

Zasadnutiam Rady pre zahraničné veci predsedá vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku. Vysokému predstaviteľovi pomáha Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) a Generálny sekretariát Rady (GSR).