Piškotke uporabljamo, da bi vam omogočili najboljšo uporabniško izkušnjo pri iskanju na našem spletnem mestu. Več o tem, kako uporabljamo piškotke in kako lahko spremenite vaše nastavitve.

Zunanje zadeve

Svet za zunanje zadeve je odgovoren za zunanje delovanje EU, ki sega od zunanje politike in obrambe do trgovine, razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči.

Na podlagi smernic Evropskega sveta določa in izvaja skupno zunanjo in varnostno politiko EU.

Svet skupaj z visokim predstavnikom Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko zagotavlja enotnost, doslednost in učinkovitost zunanjega delovanja Unije.

Visoki predstavnik in države članice Svetu lahko predložijo predloge s področja skupne zunanje in varnostne politike.

 

Za katera politična področja je pristojen Svet za zunanje zadeve?

Svet za zunanje zadeve je pristojen zlasti za naslednja področja zunanjega delovanja Evropske unije:

 

Namen zunanje politike je spodbujati vrednote in interese Unije ter zaščititi njene državljane. EU si zlasti prizadeva prispevati k:

  • miru in varnosti,
  • trajnostnemu razvoju,
  • solidarnosti in medsebojnemu spoštovanju narodov,
  • prosti in pravični trgovini,
  • izkoreninjenju revščine,
  • varstvu človekovih pravic, zlasti pravic otrok, in
  • doslednemu spoštovanju mednarodnega prava.

 

Kako deluje Svet za zunanje zadeve?

Zunanji ministri držav članic EU se enkrat na mesec sestanejo v okviru Sveta za zunanje zadeve. V tem okviru se lahko glede na dnevni red sestanejo tudi:

  • ministri za obrambo (skupna varnostna in obrambna politika – SVOP),
  • ministri za razvoj (razvojno sodelovanje),
  • ministri za trgovino (skupna trgovinska politika).

 

Sejam Sveta za zunanje zadeve predseduje visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko. Visokemu predstavniku pomagata Evropska služba za zunanje delovanje (ESZD) in generalni sekretariat Sveta (GSS).