Vi bruger cookies for at give dig så god en oplevelse som muligt, når du bruger vores websted. Læs mere om, hvordan vi bruger cookies, og hvordan du kan ændre dine indstillinger.

Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

Catherine Ashton

Efter Lissabontraktatens ikrafttræden udnævnte Det Europæiske Råd Catherine Ashton til Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik. Hun er formand for Rådet for Udenrigsanliggender og varetager den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik.

Med baggrund i sin rolle som næstformand for Europa-Kommissionen sikrer hun sammenhæng i og koordinering af Unionens optræden udadtil.

Den højtstående repræsentant bistås af Tjenesten for EU's Optræden Udadtil  (EU-Udenrigstjenesten).

 

Pressemeddelelser

▪ Udenrigsanliggender

▪ Den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP)

▪ Den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP)  

 Mere information

European Union External Action