Χρησιμοποιούμε cookies για να διασφαλίσουμε ότι σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης στον ιστότοπό μας. Περισσότερες πληροφορίες για το πώς χρησιμοποιούμε cookies και πώς μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στον υπολογιστή σας.

Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας

Catherine Ashton

Μετά την έναρξη της ισχύος της συνθήκης της Λισσαβώνας, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο διόρισε την Catherine Ashton, Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για τις Εξωτερικές Σχέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας. Προεδρεύει στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και κατευθύνει την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας.

Βάσει του ρόλου της ως Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διασφαλίζει την συνοχή και τον συντονισμό της εξωτερικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ύπατη Εκπρόσωπος επικουρείται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ).

 

Δελτία Τύπου

▪ Εξωτερικές Υποθέσεις

▪ Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) - Δηλώσεις

▪ Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ)

Περισσότερες πληροφορίες

European Union External Action