Me kasutame küpsiseid (cookies) selleks, et saaksite meie veebisaidil kindlasti parima kogemuse. Lisateave selle kohta, kuidas me küpsiseid kasutame ja kuidas saate muuta oma seadistusi.

Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja

Catherine Ashton

Seoses Lissaboni lepingu jõustumisega nimetas Euroopa Ülemkogu Catherine Ashton'i Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgeks esindajaks. Ta on välisasjade nõukogu eesistuja ning juhib ühist välis- ja julgeolekupoliitikat.

Tuginedes oma rollile Euroopa Komisjoni asepresidendina, tagab ta Euroopa Liidu välistegevuse järjepidevuse ja koordineerimise.

Kõrget esindajat abistab Euroopa välisteenistus.

 

Pressiteated

▪ Välisasjad  

▪ Ühise välis- ja julgeolekupoliitikaga (ÜVJP) seotud
deklaratsioonid

▪ Ühine julgeoleku- ja kaitsepoliitika (ÜJKP)

 Lisateave

European Union External Action