Aħna nużaw il-cookies biex niżguraw li nagħtuk l-aħjar esperjenza ta' browsing fis-sit elettroniku tagħna. Sir af aktar dwar kif nużaw il-cookies u kif tista' tbiddel il-konfigurazzjoni tiegħek.

Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà

Catherine Ashton

B'segwitu tad-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona, il-Kunsill Ewropew ħatar lil Catherine Ashton bħala Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà. Hija tippresjedi l-Kunsill Affarijiet Barranin u tmexxi l-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni.

B'kont meħud tar-rwol tagħha ta' Viċi-President tal-Kummissjoni Ewropea, hija tiżgura l-konsistenza u l-koordinazzjoni tal-azzjoni esterna tal-Unjoni Ewropea.

Ir-Rappreżentant Għoli hija assistita mis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE).

 

Stqarrijiet għall-istampa

▪ Affarijiet Barranin

▪ Stqarrijiet dwar Politika Barranija u ta' Sigurtà Komuni (PBSK)

▪ Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni (PSDK)

 Għal aktar tagħrif

European Union External Action