Error loading MacroEngine script (file: MetaTags.cshtml)

Aby mogli Państwo jak najskuteczniej korzystać z naszej strony, zastosowaliśmy pliki cookie. Więcej informacji: jak stosujemy pliki cookie i jak zmienić swoje ustawienia.

Wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

Catherine Ashton

Po wejściu w życie traktatu z Lizbony Rada Europejska mianowała Catherine Ashton na stanowisko wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa. Jej zadaniem jest teraz przewodniczyć Radzie do Spraw Zagranicznych i kierować wspólną polityką zagraniczną i bezpieczeństwa.

Jako wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, Catherine Ashton dba o spójność i koordynację zewnętrznych działań Unii Europejskiej.

Wsparcia wysokiemu przedstawicielowi udziela Europejska Służba Działań Zewnętrznych.

 

Komunikaty prasowe

▪ Sprawy zagraniczne

▪ Oświadczenia na temat wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB)

▪ Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony (WPBiO)

 Więcej informacji

European Union External Action