Vi använder kakor (cookies) för att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt besök på vår webbplats. Så här använder vi kakor och så här ändrar du inställningarna.

Unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

Catherine Ashton

Med anledning av Lissabonfördragets ikraftträdande har Europeiska rådet utnämnt Catherine Ashton till unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Hon är ordförande i rådet (utrikes frågor) och leder den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken.

I sin egenskap av vice ordförande för Europeiska kommissionen garanterar hon samstämmighet och samordning i Europeiska unionens yttre åtgärder.

Den höga representanten bistås av Europeiska utrikestjänsten.

 

Pressmeddelanden

▪ Utrikes frågor

▪ Uttalanden om den gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken (GUSP)

▪ Gemensam säkerhets- och försvarspolitik (GSFP)

 

För mer information

European Union External Action