Нашият уебсайт използва „бисквитки“, които гарантират възможно най-оптимална работа със сайта. За повече информация вж. как се използват „бисквитки“ и как да промените настройките си.

Външни работи

Съветът по външни работи отговаря за външната дейност на ЕС, която обхваща външната политика, отбраната, търговията, сътрудничеството за развитие и хуманитарната помощ.

Той определя и изпълнява външната политика и политиката на сигурност на ЕС въз основа на насоките, определени от Европейския съвет.

Заедно с върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Съветът следи за единството, съгласуваността и ефикасността на външната дейност на Съюза.

Върховният представител и държавите членки могат да представят на Съвета предложения в областта на общата външна политика и политика на сигурност.

 

Кои области на политиката са включени в работата на Съвета по външни работи?

Съветът по външни работи се занимава със следните области на външно действие на Европейския съюз:

 

Външната политика на Съюза има за цел да утвърждава неговите ценности, интереси и защитата на гражданите на ЕС. По-специално ЕС се стреми да допринася за:

  • мира и сигурността;
  • устойчивото развитие;
  • солидарността и взаимното уважение между народите;
  • свободната и справедлива търговия;
  • премахването на бедността;
  • защитата на правата на човека и в частност тези на детето; както и за
  • стриктното спазване на международното право.

 

Как работи Съветът по външни работи?

Веднъж месечно министрите на външните работи на държавите — членки на ЕС, заседават в рамките на Съвета по външни работи. В зависимост от дневния ред в Съвета се събират също

  • министрите на отбраната (обща политика за сигурност и отбрана — ОПСО)
  • министрите по въпросите на развитието (сътрудничество за развитие)
  • министрите на търговията (обща търговска политика)

 

Заседанията на Съвета по външни работи се председателстват от върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност. Върховният представител се подпомага от Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и от Генералния секретариат на Съвета (ГСС).