Soubory cookie používáme, abychom zajistili co nejlepší prohlížení našich webových stránek. Další informace naleznete na stránce jak používáme soubory cookies a jak můžete změnit svá nastavení.

Zahraniční věci

Rada pro zahraniční věci je odpovědná za vnější činnost EU. Ta zahrnuje celou řadu oblastí, od zahraniční politiky a obrany přes obchod až po rozvojovou spolupráci a humanitární pomoc.

Na základě pokynů Evropské rady vymezuje a provádí zahraniční a bezpečnostní politiku EU.

Rada společně s vysokým představitelem Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku zajišťuje jednotnost, soudržnost a účinnost vnější činnosti Unie.

V oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky mohou Radě předkládat návrhy vysoký představitel a členské státy.

 

Kterými oblastmi se Rada pro zahraniční věci zabývá?

Rada pro zahraniční věci se zabývá zejména těmito oblastmi vnější činnosti Evropské unie:

 

Cílem zahraniční politiky Unie je prosazovat její hodnoty a zájmy a chránit občany EU. EU má zejména za cíl přispívat k:

  • míru a bezpečnosti;
  • udržitelnému rozvoji;
  • solidaritě a vzájemnému respektu mezi národy;
  • volnému a spravedlivému obchodování;
  • vymýcení chudoby;
  • ochraně lidských práv a zejména práv dítěte a
  • důslednému dodržování mezinárodního práva.

 

Jak Rada pro zahraniční věci pracuje?

Zasedání Rady pro zahraniční věci, na kterých se setkávají ministři zahraničí členských států EU, se konají jednou měsíčně. V závislosti na projednávaných tématech se těchto zasedání účastní rovněž:

  • ministři obrany (společná bezpečnostní a obranná politika – SBOP);
  • ministři pro rozvoj (rozvojová spolupráce);
  • ministři obchodu (společná obchodní politika).

 

Zasedáním Rady pro zahraniční věci předsedá vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku. Vysokému představiteli je nápomocna Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ) a generální sekretariát Rady.