Vi bruger cookies for at give dig så god en oplevelse som muligt, når du bruger vores websted. Læs mere om, hvordan vi bruger cookies, og hvordan du kan ændre dine indstillinger.

Rådet for Udenrigsanliggender

Rådet for Udenrigsanliggender har ansvaret for EU's optræden udadtil - fra udenrigspolitik og forsvar til handel, udviklingssamarbejde og humanitær bistand.

Det fastlægger og gennemfører EU's udenrigs- og sikkerhedspolitik på grundlag af de af Det Europæiske Råd fastlagte retningslinjer.

Sammen med Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik påser Rådet, at EU's optræden udadtil fremstår som en helhed og er sammenhængende og effektiv.

Den højtstående repræsentant og medlemsstaterne kan forelægge forslag for Rådet vedrørende den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik.

Hvilke politikområder dækker Rådet for Udenrigsanliggender?

Rådet for Udenrigsanliggender dækker følgende områder i forbindelse med EU's optræden udadtil, navnlig:

 

EU's udenrigspolitik skal fremme dets værdier og interesser og beskyttelsen af EU's borgere. Navnlig vil EU bidrage til

  • fred og sikkerhed
  • bæredygtig udvikling
  • solidaritet og gensidig respekt mellem folkene imellem
  • fri og fair handel
  • udryddelse af fattigdom
  • beskyttelse af menneskerettighederne, især børns rettigheder og
  • nøje overholdelse af folkeretten.

 

Hvordan arbejder Rådet for Udenrigsanliggender?

En gang om måneden mødes EU-medlemsstaternes udenrigsministre i Rådet for Udenrigsanliggender. Afhængigt af dagsordenen kan Rådet også være sammensat af 

  • forsvarsministrene (den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP))
  • udviklingsministrene (udviklingssamarbejde)
  • handelsministrene (den fælles handelspolitik).

 

Samlingerne i Rådet for Udenrigsanliggender ledes af Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik. Den højtstående repræsentant bistås af Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (også kaldet EU-Udenrigstjenesten) og Generalsekretariatet for Rådet (GSR).