Úsáidimid fianáin chun a áirithiú go mbeidh an taithí brabhsála is fearr agat ar ár láithreán gréasáin. Féadfaidh tú tuilleadh eolais a fháil ar an úsáid a bhainimid as fianáin agus faoin gcaoi ar féidir leat do chuid socruithe ríomhaire a athrú.

Gnóthaí Eachtracha

Tá an Chomhairle Gnóthaí Eachtracha (CGE) freagrach as gníomhaíocht sheachtrach AE, lena gcuimsítear an beartas eachtrach, an chosaint agus an trádáil, an comhar um fhorbairt agus an chabhair dhaonnúil.

Déanann CGE beartas eachtrach agus slándála AE a shainiú agus a chur chun feidhme ar bhonn na dtreoirlínte a leagann an Chomhairle Eorpach síos.

Áirithíonn an Chomhairle, i gcomhar le Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála, go mbíonn gníomhaíocht sheachtrach an Aontais aontaithe, comhsheasmhach agus éifeachtach.

Féadfaidh an tArdionadaí agus na Ballstáit tograí a thíolacadh don Chomhairle do réimse an Chomhbheartais Eachtraigh agus Slándála.

 

Cad iad na réimsí beartas a chumhdaítear le cumraíocht na Comhairle Gnóthaí Eachtracha?

Is iad na réimsí seo a leanas de ghníomhaíocht sheachtrach an Aontais Eorpaigh a chumhdaíonn an Chomhairle Gnóthaí Eachtracha go háirithe:

 

Ceaptar beartas eachtrach an Aontais chun luachanna agus leas an Aontais a chur chun cinn agus chun saoránaigh AE a chosaint. Go háirithe, tá sé d'aidhm ag AE cur leis an méid a leanas:

  • an tsíocháin agus an tslándáil;
  • an fhorbairt inbhuanaithe;
  • dlúthpháirtíocht agus meas frithpháirteach idir dhaoine;
  • saorthrádáil agus cóirthrádáil;
  • díothú na bochtaineachta;
  • cosaint chearta an duine, go háirithe cearta an linbh; agus
  • comhlíonadh docht an dlí idirnáisiúnta.

 

Cén dóigh a n-oibríonn cumraíocht na Comhairle Gnóthaí Eachtracha?

Tagann Airí Gnóthaí Eachtracha Bhallstáit AE le chéile i dtionól na Comhairle Gnóthaí Eachtracha uair amháin sa mhí. Ag brath ar an gclár oibre, glacann na hAirí seo a leanas páirt sa Chomhairle freisin:

  • airí cosanta (an Comhbheartas Slándála agus Cosanta - CBSC)
  • airí forbartha (Comhar um Fhorbairt)
  • airí trádála (an Comhbheartas Tráchtála)

 

Is í Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála a bhíonn ina cathaoirleach ar chruinnithe na Comhairle Gnóthaí Eachtracha. Bíonn An tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí (SEGS) agus Ardrúnaíocht na Comhairle (ARC) de chúnamh ag an Ardionadaí.