Utilizăm cookie-uri pentru a ne asigura că vă oferim o experiență optimă de navigare pe site-ul nostru. Pentru informații suplimentare, consultați pagina cum utilizăm cookie-urile și cum puteți schimba setările.

Afaceri Externe

Consiliul Afaceri Externe (CAE) este responsabil cu acțiunea externă a UE, de la politică externă și apărare până la comerț, cooperare pentru dezvoltare și ajutor umanitar.

Acesta definește și pune în aplicare politica externă și de securitate a UE, pe baza orientărilor stabilite de Consiliul European.

Consiliul, împreună cu Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate asigură unitatea, coerența și eficacitatea acțiunii externe a Uniunii.

Înaltul Reprezentant și statele membre pot prezenta Consiliului propuneri în domeniul politicii externe și de securitate comune.

 

Care sunt domeniile de politică de care se ocupă formațiunea Afaceri Externe a Consiliului?

Consiliul Afaceri Externe se ocupă de următoarele domenii de acțiune externă ale Uniunii Europene, în special:

 

Politica externă a Uniunii este menită să promoveze valorile și interesele acesteia și protecția cetățenilor UE. În special, UE urmărește să contribuie la:

  • pace și securitate;
  • dezvoltarea durabilă;
  • solidaritate și respect reciproc între popoare;
  • comerț liber și echitabil
  • eradicarea sărăciei;
  • protecția drepturilor omului, în special a drepturilor copilului și
  • respectarea strictă a dreptului internațional.

 

Cum funcționează formațiunea Afaceri Externe a Consiliului?

O dată pe lună, miniștrii afacerilor externe ai statelor membre ale UE se reunesc în cadrul Consiliului Afaceri Externe. În funcție de ordinea de zi, Consiliul îi reunește de asemenea pe

  • miniștrii apărării (politica de securitate și apărare comună - PSAC)
  • miniștrii dezvoltării (cooperarea pentru dezvoltare)
  • miniștrii comerțului (politica comercială comună)

 

Reuniunile Consiliului Afaceri Externe sunt prezidate de Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate. Înaltul Reprezentant este sprijinit de Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) și de Secretariatul General al Consiliului (SGC).