Vi använder kakor (cookies) för att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt besök på vår webbplats. Så här använder vi kakor och så här ändrar du inställningarna.

Rådet (utrikes frågor)

Rådet (utrikes frågor) är ansvarigt för EU:s yttre åtgärder, som omfattar allt från utrikespolitik och försvar till handel, utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd.

Det utformar och genomför EU:s utrikes- och säkerhetspolitik på grundval av riktlinjer som fastställs av Europeiska rådet.

Tillsammans med unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik säkerställer rådet enhetlighet, konsekvens och effektivitet i unionens yttre åtgärder.

Den höga representanten och medlemsstaterna får lämna förslag till rådet i fråga om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken.

 

För vilka politikområden ansvarar konstellationen rådet (utrikes frågor)?

Rådet (utrikes frågor) handhar i synnerhet följande områden inom Europeiska unionens yttre åtgärder:

 

Unionens utrikespolitik är tänkt att främja unionens värderingar och intressen samt bidra till skydd för EU-medborgare. EU vill särskilt bidra till

  • fred och säkerhet,
  • en hållbar utveckling,
  • solidaritet och ömsesidig respekt bland folken,
  • en fri och rättvis handel,
  • utrotning av fattigdom,
  • skydd av de mänskliga rättigheterna, särskilt barns rättigheter, samt
  • strikt efterlevnad av folkrätten.


Hur arbetar konstellationen rådet (utrikes frågor)?

EU-medlemsstaternas utrikesministrar sammanträder en gång per månad i rådet (utrikes frågor). Beroende på dagordningen samlas även

  • försvarsministrarna (den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken – GSFP),
  • utvecklingsministrarna (utvecklingssamarbete)
  • handelsministrarna (den gemensamma handelspolitiken).

 

Unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik är ordförande för mötena i rådet (utrikes frågor). Den höga representanten bistås av Europeiska utrikestjänsten samt rådets generalsekretariat.