Käytämme evästeitä käyttökokemuksesi parantamiseen verkkosivuillamme. Lisätietoja how we use cookies and how you can change your settings.

Yleiset asiat

Neuvosto käsittelee yleisten asioiden istunnoissaan asioita, joilla on vaikutusta useampaan kuin yhteen unionin politiikkaan, kuten neuvottelut EU:n laajentumisesta, unionin monivuotinen talousarviokehys tai toimielin- ja hallintokysymykset.

 

Se koordinoi Eurooppa-neuvoston kokousten valmisteluja ja jatkotoimia.

 

Se koordinoi myös neuvoston muiden kokoonpanojen työskentelyä politiikan eri aloilla ja hoitaa Eurooppa-neuvoston sen käsiteltäväksi antamia asioita.

 

Arrow Asiaan liittyvät lehdistötiedotteet