Vi använder kakor (cookies) för att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt besök på vår webbplats. Så här använder vi kakor och så här ändrar du inställningarna.

Allmänna frågor

När rådet behandlar allmänna frågor tar man upp ärenden som berör fler än ett av unionens politikområden, till exempel förhandlingar om EU:s utvidgning, arbetet med unionens fleråriga budgetplan eller institutionella och administrativa frågor.

 

Där samordnas också förberedelserna för och uppföljningen av Europeiska rådets möten.

 

Rådet spelar dessutom en roll vid samordningen av andra rådskonstellationers arbete på olika områden och behandlar frågor som det förelagts av Europeiska rådet.

 

Arrow Pressmeddelanden på området