Aby sa vám na našej stránke surfovalo čo najlepšie, používame cookies. Viac informácií o tom, ako používame cookies a ako môžete zmeniť svoje nastavenia.

Všeobecné záležitosti

Rada sa na zasadnutiach o všeobecných záležitostiach zaoberá spismi, ktoré sa týkajú viac než jednej politiky Únie, teda napr. rokovaní o rozširovaní EÚ, prípravy viacročného finančného výhľadu Únie alebo inštitucionálnych a administratívnych otázok.

 

Koordinuje prípravy a nadviazanie na zasadnutia Európskej rady.

 

Plní úlohu aj pri koordinovaní práce súvisiacej s inými oblasťami politiky, ktorú vykonávajú iné zloženia Rady, a zaoberá sa každým spisom, ktorý jej pridelí Európska rada.

 

Arrow Súvisiace tlačové správy