Annak érdekében, hogy ezen a webhelyen minél kényelmesebb legyen a böngészés, sütiket használunk. A sütik használatáról és a beállítások módosításáról itt olvashatók további információk.

Jogi együttműködés

A polgárok életének megkönnyítése: a jog és a jogérvényesülés Európája

 

Eurojust

Az Európai Tanács 1999-ben, tamperei ülésén az igazságügyi együttműködés folyamatának felgyorsításáról döntött: ennek a célnak a megvalósításaként jött létre 2002-ben az Eurojust. A szintén 2002-ben létrehozott európai elfogatóparancs, tanácsi kerethatározat révén elfogatóparancs fontos előrelépés a hatékony együttműködés európai eszközeinek kialakítása felé. A Stockholmi A Stockholmi Program továbbfejleszti ezeket az eredményeket:


■ A kölcsönös elismerés megvalósításának elősegítése

A büntetőügyek terén az összes eddigi bizonyításfelvételi eszköz helyébe egyetlen átfogó rendszer lép, amely lehetőség szerint a bizonyítékok valamennyi fajtájára kiterjed, továbbá végrehajtási határidőket határoz meg és korlátozza a megtagadás lehetséges okait.

A Lisszaboni Szerződés emellett lehetővé teszi, hogy az Eurojustból Európai Ügyészség jöjjön létre.

A kölcsönös elismerés alkalmazási köre ki fog szélesedni.

Az igazságügyi együttműködést illetően az Eurojust megerősítéséről szóló 2008. decemberi tanácsi határozat lehetővé teszi, hogy az Eurojustot az elkövetkező évek során továbbfejlesszék, különösen a nyomozások megindításának és a joghatósági összeütközések rendezésének tekintetében. A Lisszaboni Szerződés emellett lehetővé teszi, hogy az Eurojustból Európai Ügyészség jöjjön létre.

A Stockholmi Program ideje alatt a polgári ügyek terén folytatódik a közbenső intézkedések (végrehajthatóvá nyilvánítási eljárás) eltörlésének folyamata. Ezt a folyamatot számos, többek között az eljárásjoggal kapcsolatos biztosíték, valamint – szükség szerint – az állampolgárok életének fontos területein, így például a házasság felbontása esetén alkalmazandó jog meghatározására vonatkozó szabályok kísérik. Emellett folyamatban van a kölcsönös elismerés más kulcsfontosságú területekre – így az örökösödésre és a végrendelkezésre, a házassági vagyonjogra és a párok különválásának vagyonjogi következményeire – való kiterjesztése is, a tagállamok jogrendszerbeli sajátosságainak figyelembevétele mellett.

 

 

 

■ A kölcsönös bizalom megerősítése

Az Unió – a legjobb gyakorlatok cseréjének, illetve az igazságszolgáltatás korszerűsítésére irányuló innovatív projektek kidolgozásának elősegítése révén – támogatja az igazságszolgáltatási rendszerek hatékonyságának javítására irányuló tagállami erőfeszítéseket. Mindez elsősorban magas rangú tisztviselői és bírói hálózatok létrehozásával és fejlesztésével valósul majd meg.

■ A közös szabályok alapvető körének kidolgozása

A büntetőügyek terén a különösen súlyos, határokon átnyúló bűncselekményekre közös fogalommeghatározások vonatkoznak majd, illetve az ezekre maximálisan kiszabható szankciók közös minimumszintjét is megállapítják.  A legnagyobb figyelmet a terrorizmus, az emberkereskedelem, a tiltott kábítószer-kereskedelem, a nők és gyermekek szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia, valamint a számítógépes bűnözés elleni küzdelem kapja.

A polgári ügyek terén a végrehajthatóvá nyilvánítási eljárás eltörlését több biztosíték is kíséri, különösen a mulasztási ítéletek tekintetében. Ide tartozhatnak az eljárásjoggal, illetve a kollíziós szabályokkal kapcsolatos intézkedések (ide tartozik például az iratkézbesítés vagy a határozat-elismerés megtagadásának a joga).

 A polgárok és az igazságszolgáltatás szolgálatában álló új technológiák

  Az európai igazságügyi portál egységes belépési felületet kínál.

Az európai igazságügyi portál egységes belépési felületként szolgál majd, amely a polgároknak és a jogi szakembereknek egyaránt lehetővé teszi, hogy hasznos információkhoz jussanak és bizonyos alkalmazásokat igénybe vegyenek. Ez megkönnyíti a polgárok igazságszolgáltatáshoz való hozzáférését, és egyebek mellett a gazdasági tevékenységet is támogatja. Érdemes lesz a videokonferencia lehetőségével élni részben azért is, mert így a sértettek megkímélhetők az időnként fáradalmas utazásoktól.  Az adatvédelmi szabályozással összhangban, fokozatosan megvalósul majd egyes nemzeti nyilvántartások (pl. a fizetésképtelenségre vonatkozó nyilvántartások) összekapcsolása.  Egyes európai, illetve nemzeti, határokon átnyúló eljárások (pl. az európai fizetési meghagyás) az interneten keresztül is lebonyolíthatók lesznek. Az e-igazságszolgáltatási rendszer üzemeltetése decentralizált módon történik majd, bizonyos európai szintű koordináció mellett.

■ Az Unió nemzetközi jelenlétének erősítése

Polgári ügyekben az Európai Unió – mint a Hágai Nemzetközi Magánjogi Konferencia tagja – aktívan hozzájárul annak eléréséhez, hogy az egyezményeket a lehető legtöbb állam megerősítse.  A büntetőügyek terén az Unió aktívan előmozdítja a partnerországoknak a legfontosabb egyezményekhez való, lehető legszélesebb körű csatlakozását, és a lehető legnagyobb mértékben támogatja a többi államot az eszközök megfelelő végrehajtásában.

Az uniós intézmények biztosítják az uniós és a nemzetközi jogrend közötti koherenciát. Ennek érdekében kívánatos, hogy az EU és az Európa Tanács munkája közötti szinergia a lehető legteljesebb legyen.