Kad mūsų interneto svetainėje jums būtų kuo patogiau naršyti, mes naudojame slapukus. Čia rasite daugiau informacijos apie tai, kaip mes naudojame slapukus ir kaip pakeisti savo parinktis.

Teisminis bendradarbiavimas

Palengvinti piliečių gyvenimą: teisės ir teisingumo Europa

 

Eurojust

2002 m. įkūrus Eurojustą suintensyvėjo teisminio bendradarbiavimo procesas, dėl kurio 1999 m. Tamperėje susitarė Europos Vadovų Taryba. Europos arešto orderis, kuris taip pat sukurtas 2002 m. Tarybos pamatiniu sprendimu, yra svarbus postūmis kuriant veiksmingo europinio bendradarbiavimo priemones. Stokholmo programa toliau plėtojami šie aspektai:


■ Tolesnis abipusio pripažinimo principo įgyvendinimas

 

Baudžiamųjų bylų srityje visapusiška sistema pakeis visus įrodymų gavimą reglamentuojančius dokumentus, ir bus kiek įmanoma taikoma visų rūšių įrodymams, pagal ją bus nustatomi įvykdymo terminai ir ribojamos atsisakymo vykdyti orderį priežastys.

Lisabonos sutartyje taip pat numatoma įkurti Europos prokuratūrą Eurojusto pagrindu.
Abipusio pripažinimo principo taikymo sritis bus išplėsta.

Teisminio bendradarbiavimo srityje 2008 m. gruodžio mėn. Tarybos sprendimu dėl Eurojusto stiprinimo suteikiama galimybė toliau plėtoti Eurojustą artimiausiais metais, ypač inicijuojant tyrimus ir sprendžiant kompetencijos kolizijos klausimus. Lisabonos sutartyje taip pat numatoma įkurti Europos prokuratūrą Eurojusto pagrindu.
Stokholmo programos vykdymo laikotarpiu civilinių bylų srityje tęsiamas visų tarpinių priemonių (egzekvatūros) panaikinimo procesas.Šio proceso metu bus užtikrinamos garantijos, susijusios su procesine teise, ir atitinkamais atvejais svarbioms žmonių gyvenimo sritims, pvz., skyryboms, taikytinos teisės nustatymo taisyklės. Be to, abipusio pripažinimo principas taikomas ir kitoms svarbioms sritims, pavyzdžiui, paveldėjimui ir testamentams, sutuoktinių turtinėms teisėms ir turtiniams klausimams separacijos atveju, tuo pat metu atsižvelgiant į valstybių narių teisės sistemų ypatumus. 

■ Tarpusavio pasitikėjimo didinimas

Sąjunga remia valstybių narių pastangas gerinti savo teisminių sistemų veiksmingumą, skatindama keistis geriausios praktikos pavyzdžiais ir rengti novatoriškus su teisingumo sistemos modernizavimu susijusius projektus. Visų pirma tai apima vyresniųjų pareigūnų ir teisėjų tinklų sukūrimą ir plėtojimą.

 

■ Pagrindinių bendrų taisyklių parengimas

Baudžiamosios teisės srityje ypač sunkiems tarpvalstybinio pobūdžio nusikaltimams bus taikoma bendra nusikaltimų apibrėžčių sistema ir bendras mažiausias maksimalių sankcijų lygis. Pirmenybė teikiama kovai su terorizmu, prekyba žmonėmis, prekyba narkotikais, seksualiniu moterų ir vaikų išnaudojimu, vaikų pornografija ir elektroniniais nusikaltimais.
Civilinės teisės srityje panaikinant egzekvatūrą bus užtikrinama nemažai garantijų, ypač tais atvejais, kai nuosprendžiai priimami ieškovo naudai atsakovui nedalyvaujant. Tai gali būti priemonės, susijusios su procesine teise, taip pat su kolizinės teisės normomis (pvz., dokumentų įteikimas arba teisė užginčyti sprendimą, kuris turi būti pripažintas).

 

■ Naujosios technologijos piliečių ir teisingumo paslaugoms

Europos e. teisingumo portalas suteiks bendrą prieigą.

Europos e. teisingumo portalas suteiks bendrą prieigą piliečiams ir teisės specialistams naudotis naudinga informacija ir tam tikromis aktualiomis funkcijomis. Taip bus sudarytos palankesnės sąlygos piliečiams kreiptis į teismą ir bus remiama ekonominė veikla. Skatinama rengti vaizdo konferencijas, kad, pavyzdžiui, nukentėjusieji išvengtų kartais sudėtingų kelionių į teismą. Laikantis duomenų apsaugos taisyklių, palaipsniui bus tarpusavyje sujungti kai kurie nacionaliniai registrai (pavyzdžiui, nemokumo registrai). Kai kurios europinės ir nacionalinės tarpvalstybinio pobūdžio procedūros (pavyzdžiui, Europos mokėjimo orderio procedūra) galės būti atliekamos internetu. E. teisingumo sistema bus valdoma decentralizuotai, bet tam tikru mastu koordinuojama Europos lygiu.

 

■ Sąjungos tarptautinio vaidmens stiprinimas

Civilinės teisės srityje Europos Sąjunga, kaip Hagos tarptautinės privatinės teisės konferencijos narė, aktyviai skatina kuo daugiau valstybių ratifikuoti konvencijas. Baudžiamosios teisės srityje Sąjunga aktyviai skatina kuo daugiau šalių partnerių prisijungti prie pačių svarbiausių konvencijų ir kiek gali teikia paramą kitoms valstybėms, siekdama tinkamo dokumentų įgyvendinimo.
Sąjungos institucijos užtikrina Sąjungos teisės ir tarptautinės teisinės sistemos suderinamumą. Todėl visų pirma reikia užtikrinti kuo didesnę sinergiją su Europos Tarybos atliekamu darbu.