Annak érdekében, hogy ezen a webhelyen minél kényelmesebb legyen a böngészés, sütiket használunk. A sütik használatáról és a beállítások módosításáról itt olvashatók további információk.

A polgárok jogai

A polgárok jogainak előmozdítása: a jogok Európája

A Maastrichti Szerződés óta az európai polgársággal járó jogok köre kiszélesedett, új jogokat biztosítva a tagállamok állampolgárainak, ezek közé sorolhatjuk a szabad mozgás és letelepedés, az európai parlamenti és a helyhatósági választásokon való választás, illetve jelöltként indulás, az EU területén kívül a más tagállamok diplomáciai védelmének igénybevétele, valamint az Európai Parlamenthez és az európai ombudsmanhoz való folyamodás és petíció-benyújtás jogát. A Stockholmi Program elmélyíti ezt a polgárságot:


■ Az alapvető jogok Európája

Az Unió tárgyalásokat kezdett  az emberi jogok európai egyezményéhez való csatlakozásról. Ez megerősíti az Unió arra irányulóan vállalt kötelezettségét, hogy tevékenysége minden területén biztosítsa az alapvető jogok és szabadságok aktív előmozdítását.


■ A szabad mozgás jogának teljes körű gyakorlása 

Amennyiben a Schengenhez kapcsolódó vívmányok (az ún. schengeni vívmányok) alkalmazásának valamennyi feltétele teljesül, az EU meghozza az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy a schengeni térségben való részvételre magukat késznek nyilvánító tagállamokban megszűnhessenek a belső határellenőrzések. A SIRENE-hálózat központi szerepet játszik a schengeni térség működésében.

Kiemelt figyelmet kell fordítani a szexuális kizsákmányolásnak, illetve az emberkereskedelemnek áldozatul esett gyermekekre, valamint a kísérő nélküli kiskorúakra.

A terrorizmus áldozatai szintén külön odafigyelést igényelnek.

Össze kell egyeztetni a személyes adatok egyre intenzívebb cseréjét és a magánélet védelme biztosításának szükségességét.

Valamennyi uniós polgár, aki olyan harmadik országban tartózkodik, ahol saját tagállama nem rendelkezik képviselettel, jogosult bármely más tagállam diplomáciai hatóságának védelmét igénybe venni.

 

■ Együtt élni egy a sokféleséget tiszteletben tartó és a legkiszolgáltatottabbakat védelmező térségben

Az Unió bevándorlási politikájának keretében kiemelt figyelmet kell fordítani a szexuális kizsákmányolásnak, illetve az emberkereskedelemnek áldozatul esett gyermekekre, valamint a kísérő nélküli kiskorúakra. Az Uniónak és a tagállamoknak folytatniuk kell összehangolt erőfeszítéseiket annak érdekében, hogy a kiszolgáltatott csoportokat – ezen belül elsősorban a roma közösséget – teljes körűen integrálják a társadalomba azáltal, hogy elősegítik az oktatási rendszerbe való beilleszkedésüket és a munkaerő-piaci integrációjukat, és intézkedéseket hoznak az ellenük irányuló erőszak megelőzésére. A legkiszolgáltatottabbaknak, akik úgy tartózkodnak valamelyik tagállamban, hogy ott sem állampolgársággal, sem nem állandó lakóhellyel nem rendelkeznek, sajátos segítségre és jogi védelemre van szükségük. A terrorizmus áldozatait szintén külön figyelemben kell részesíteni. (lásd: A terrorizmus elleni küzdelem)


■ Az egyének jogai büntetőeljárásokban

A gyanúsítottak és a vádlottak jogainak védelme a büntetőeljárások során alapvető uniós érték, amely döntő fontosságú a tagállamok közötti kölcsönös bizalom, illetve a polgárok Unióba vetett bizalmának fenntartásához. Ezt szem előtt tartva került sor annak az ütemtervnek az elfogadására, amelynek célja a gyanúsítottak vagy vádlottak számára a büntetőeljárások során biztosított eljárási jogok erősítése.

 

■ A polgárok jogainak védelme az információs társadalomban

Az Unió nehéz feladat előtt áll: össze kell egyeztetni a személyes adatok egyre intenzívebb cseréjét és a magánélet védelme biztosításának szükségességét. Az EU – saját határain belül és a harmadik országokkal fennálló kapcsolatai keretében egyaránt – meg kívánja erősíteni átfogó adatvédelmi stratégiáját. Ennek érdekében egy átfogó irányelv szabályozza majd – magas szintű adatvédelemre alapozva – a harmadik államokkal megkötendő, bűnüldözési célokat szolgáló adatvédelmi megállapodások alapvető elemeit.

 

■ Részvétel az Unió demokratikus életében

Az EUSz. 11. cikkével bevezetett polgári kezdeményezés a polgárok részvételének új mechanizmusát teremti meg. Ennek szellemében merült fel és áll kidolgozás alatt annak lehetősége, hogy az európai parlamenti választások megrendezésére közös választási napon kerüljön sor.


■ Jogosultság a harmadik országokban való védelemre

Valamennyi uniós polgár, aki olyan harmadik országban tartózkodik, ahol saját tagállama nem rendelkezik képviselettel, jogosult bármely más tagállam diplomáciai hatóságának védelmét igénybe venni. A konzuli védelem előmozdításához szükséges együttműködés és koordináció megteremtése érdekében az Unió megfelelő intézkedéseket fog hozni.