Utilizăm cookie-uri pentru a ne asigura că vă oferim o experiență optimă de navigare pe site-ul nostru. Pentru informații suplimentare, consultați pagina cum utilizăm cookie-urile și cum puteți schimba setările.

Drepturile cetăţenilor

Promovarea drepturilor cetăţenilor: o Europă a drepturilor

Începând cu Tratatul de la Maastricht, cetăţenia europeană acordă drepturi suplimentare cetăţenilor statelor membre, printre care dreptul de liberă circulaţie şi şedere, dreptul de a vota şi de a candida la alegerile locale şi la alegerea Parlamentului European, accesul la protecţia diplomatică a unui alt stat membru în afara UE, dreptul de a adresa petiţii Parlamentului şi Ombudsmanului European. Programul de la Stockholm consolidează  această cetățenie:

 

■ O Europă întemeiată pe drepturile fundamentale

Uniunea a început negocierile în vederea aderării la Convenţia europeană a drepturilor omului. Aceasta va consolida obligaţia Uniunii de a asigura faptul că drepturile şi libertăţile fundamentale sunt promovate activ în toate domeniile sale de activitate.

 

■ Exercitarea deplină a dreptului la libera circulaţie

În măsura în care toate condiţiile necesare pentru aplicarea acquis-ului Schengen sunt îndeplinite, UE va lua toate măsurile necesare pentru face posibilă eliminarea controalelor la frontierele interne ale statelor membre care au declarat că sunt pregătite să adere la spaţiul Schengen.  Reţeaua SIRENE joacă un rol major în gestionarea spaţiului Schengen.

O atenţie deosebită trebuie acordată în special copiilor care sunt victime ale abuzului şi exploatării sexuale, precum şi copiilor care sunt victime ale traficului şi minorilor neînsoţiţi.
Victimele terorismului trebuie să facă, de asemenea, obiectul unei atenţii deosebite.
Găsirea unui echilibru între intensificarea schimbului de date cu caracter personal şi necesitatea de a asigura protecţia vieţii private.
Orice cetăţean al Uniunii care se află într-o ţară terţă, în care propriul său stat membru nu este reprezentat, are dreptul la protecţie din partea autorităţilor diplomatice ale oricărui alt stat membru.

 

■ Trăind împreună într-un spaţiu care respectă diversitatea şi îi protejează pe cei mai vulnerabili

În contextul politicii privind imigraţia a Uniunii, o atenţie deosebită trebuie acordată în special copiilor care sunt victime ale abuzului şi exploatării sexuale, precum şi copiilor care sunt victime ale traficului şi minorilor neînsoţiţi. Uniunea și statele membre trebuie să își continue eforturile concertate pentru integrarea deplină a grupurilor vulnerabile, în special a comunității romilor, în societate, promovând integrarea lor în sistemul școlar și pe piața forței de muncă și acționând pentru prevenirea violenței împotriva acestora. În final, persoanele cele mai vulnerabile care se află într-un stat membru, fără a fi resortisanţi ai acestuia şi fără a avea reşedinţa pe teritoriul acestuia, au nevoie de un ajutor şi de o protecţie juridică specifice. Victimele terorismului trebuie să facă, de asemenea, obiectul unei atenţii deosebite. (a se vedea: Combaterea terorismului)

 

■ Drepturile persoanelor în cadrul procedurilor penale

Protecţia drepturilor persoanelor suspectate sau urmărite în cadrul procedurilor penale reprezintă o valoare fundamentală a Uniunii, care este esenţială pentru menţinerea încrederii reciproce între statele membre şi a încrederii populaţiei în cadrul Uniunii. În această perspectivă a fost adoptată o foaie de parcurs pentru consolidarea drepturilor procedurale ale persoanelor suspectate sau ale persoanelor urmărite în cadrul procedurilor penale.

 

■ Protecţia drepturilor cetăţenilor în societatea informaţională

Uniunea se confruntă cu o sarcină dificilă: găsirea unui echilibru între intensificarea schimbului de date cu caracter personal şi necesitatea de a asigura protecţia vieţii private. Uniunea va consolida strategia sa globală de protecţie a datelor în cadrul Uniunii şi în cadrul relaţiilor acesteia cu ţările terţe. Astfel, o directivă cuprinzătoare va cuprinde îndeosebi elementele esenţiale care trebuie să figureze în acordurile referitoare la protecţia datelor, încheiate în scopuri represive cu ţări terţe, pe baza unui nivel ridicat de protecţie a datelor

 

■ Participarea la viaţa democratică a Uniunii

Inițiativa cetățenilor Uniunii, prevăzută la articolul 11 din TUE, creează un nou mecanism de participare civică. În acest sens, se analizează organizarea unei zile de scrutin comune pentru alegerea Parlamentului European.

 

■ Dreptul la protecţie în ţările terţe

Orice cetăţean al Uniunii care se află într-o ţară terţă, în care propriul său stat membru nu este reprezentat, are dreptul la protecţie din partea autorităţilor diplomatice ale oricărui alt stat membru. Măsurile corespunzătoare sunt luate în vederea punerii în aplicare a coordonării şi a cooperării necesare pentru facilitarea protecţiei consulare.